Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 18 april 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Mededeling van de Voorzitter
 3.Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (debat)
 4.Europees maritiem éénloketsysteem ***I (debat)
 5.Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's ***I (debat)
 6.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  6.1.China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden
  6.2.Kameroen
  6.3.Brunei
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 9.Samenstelling Parlement
 10.Stemmingen
  10.1.China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden (stemming)
  10.2.Kameroen (stemming)
  10.3.Brunei (stemming)
  10.4.Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken * (stemming)
  10.5.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels ***I (stemming)
  10.6.CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)
  10.7.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (stemming)
  10.8.Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht ***I (stemming)
  10.9.Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen ***I (stemming)
  10.10.Europees Defensiefonds ***I (stemming)
  10.11.Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties ***I (stemming)
  10.12.Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties ***I (stemming)
  10.13.InvestEU ***I (stemming)
  10.14.Europees maritiem éénloketsysteem ***I (stemming)
  10.15.Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's ***I (stemming)
  10.16.Persistente organische verontreinigende stoffen ***I (stemming)
  10.17.Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters ***I (stemming)
  10.18.Vergunningverlening aan CTP's en erkenning van CTP's uit derde landen ***I (stemming)
  10.19.Bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten ***I (stemming)
  10.20.Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement (stemming)
  10.21.Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Verzoekschriften
 14.Ingekomen stukken
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Goedkeuring van de notulen en verzending van de aangenomen teksten
 17.Sluiting van de vergadering
 18.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (169 kb)
02/08/2019 19:38
  Presentielijst (55 kb)
05/06/2019 16:10
 
Notulen (78 kb)
02/08/2019 19:38
  Presentielijst (11 kb)
05/06/2019 16:10
  Uitslag van de stemming (32 kb)
09/07/2019 02:44
  Hoofdelijke stemming (78 kb)
09/07/2019 04:08
 
Notulen (270 kb)
02/08/2019 19:38
  Presentielijst (69 kb)
05/06/2019 16:10
  Uitslag van de stemming (129 kb)
09/07/2019 02:44
  Hoofdelijke stemming (464 kb)
09/07/2019 04:08
Laatst bijgewerkt op: 2 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid