Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (debata)
 4.System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych ***I (debata)
 5.Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju ***I (debata)
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  6.1.Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunei
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Wniosek o uchylenie immunitetu
 9.Skład Parlamentu
 10.Głosowanie
  10.1.Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych (głosowanie)
  10.2.Kamerun (głosowanie)
  10.3.Brunei (głosowanie)
  10.4.Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią * (głosowanie)
  10.5.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (głosowanie)
  10.6.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (głosowanie)
  10.7.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (głosowanie)
  10.8.Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek ***I (głosowanie)
  10.9.Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek ***I (głosowanie)
  10.10.Europejski Fundusz Obronny ***I (głosowanie)
  10.11.Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych ***I (głosowanie)
  10.12.Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi ***I (głosowanie)
  10.13.Program InvestEU ***I (głosowanie)
  10.14.System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych ***I (głosowanie)
  10.15.Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju ***I (głosowanie)
  10.16.Trwałe zanieczyszczenia organiczne ***I (głosowanie)
  10.17.Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I (głosowanie)
  10.18.Zezwolenie CCP i wymogi dotyczące uznawania CCP z państw trzecich ***I (głosowanie)
  10.19.Promowanie korzystania z rynków rozwoju MŚP ***I (głosowanie)
  10.20.Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  10.21.Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 13.Petycje
 14.Składanie dokumentów
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Przyjęcie protokołów i przekazanie przyjętych tekstów
 17.Zamknięcie posiedzenia
 18.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (169 kb) Lista obecności (55 kb) Wyniki głosowania (84 kb) Głosowanie imienne (1305 kb) 
 
Protokół (78 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (32 kb) Głosowanie imienne (77 kb) 
 
Protokół (276 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (132 kb) Głosowanie imienne (463 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności