Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (debata)
 4.System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych ***I (debata)
 5.Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju ***I (debata)
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  6.1.Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunei
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Wniosek o uchylenie immunitetu
 9.Skład Parlamentu
 10.Głosowanie
  10.1.Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych (głosowanie)
  10.2.Kamerun (głosowanie)
  10.3.Brunei (głosowanie)
  10.4.Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią * (głosowanie)
  10.5.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (głosowanie)
  10.6.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (głosowanie)
  10.7.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (głosowanie)
  10.8.Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek ***I (głosowanie)
  10.9.Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek ***I (głosowanie)
  10.10.Europejski Fundusz Obronny ***I (głosowanie)
  10.11.Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych ***I (głosowanie)
  10.12.Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi ***I (głosowanie)
  10.13.Program InvestEU ***I (głosowanie)
  10.14.System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych ***I (głosowanie)
  10.15.Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju ***I (głosowanie)
  10.16.Trwałe zanieczyszczenia organiczne ***I (głosowanie)
  10.17.Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I (głosowanie)
  10.18.Zezwolenie CCP i wymogi dotyczące uznawania CCP z państw trzecich ***I (głosowanie)
  10.19.Promowanie korzystania z rynków rozwoju MŚP ***I (głosowanie)
  10.20.Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  10.21.Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 13.Petycje
 14.Składanie dokumentów
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Przyjęcie protokołów i przekazanie przyjętych tekstów
 17.Zamknięcie posiedzenia
 18.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (169 kb)
02/08/2019 19:40
  Lista obecności (55 kb)
05/06/2019 16:10
 
Protokół (78 kb)
02/08/2019 19:40
  Lista obecności (11 kb)
05/06/2019 16:10
  Wyniki głosowania (32 kb)
09/07/2019 02:48
  Głosowanie imienne (77 kb)
09/07/2019 04:14
 
Protokół (276 kb)
02/08/2019 19:40
  Lista obecności (70 kb)
05/06/2019 16:10
  Wyniki głosowania (132 kb)
09/07/2019 02:48
  Głosowanie imienne (463 kb)
09/07/2019 04:14
Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności