Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Comunicarea Președintelui
 3.Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini (dezbatere)
 4.Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim ***I (dezbatere)
 5.Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate ***I (dezbatere)
 6.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  6.1.China, în special situația minorităților religioase și etnice
  6.2.Camerun
  6.3.Brunei
 7.Reluarea ședinței
 8.Cerere de ridicare a imunității
 9.Componența Parlamentului
 10.Votare
  10.1.China, în special situația minorităților religioase și etnice (vot)
  10.2.Camerun (vot)
  10.3.Brunei (vot)
  10.4.Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală * (vot)
  10.5.Coordonarea sistemelor de securitate socială ***I (vot)
  10.6.Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (vot)
  10.7.Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ***I (vot)
  10.8.Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale ***I (vot)
  10.9.Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere ***I (vot)
  10.10.Fondul european de apărare ***I (vot)
  10.11.Expunerile sub formă de obligațiuni garantate ***I (vot)
  10.12.Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate ***I (vot)
  10.13.InvestEU ***I (vot)
  10.14.Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim ***I (vot)
  10.15.Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate ***I (vot)
  10.16.Poluanții organici persistenți ***I (vot)
  10.17.Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții ***I (vot)
  10.18.Autorizarea contrapărților centrale și recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe ***I (vot)
  10.19.Promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri ***I (vot)
  10.20.Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă (vot)
  10.21.Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Petiții
 14.Depunere de documente
 15.Calendarul următoarelor ședințe
 16.Aprobarea proceselor verbale și transmiterea textelor adoptate
 17.Ridicarea ședinței
 18.Întreruperea sesiunii
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (173 kb)
02/08/2019 19:46
  Lista de prezenţă (55 kb)
05/06/2019 16:10
 
Proces-verbal (78 kb)
02/08/2019 19:46
  Lista de prezenţă (11 kb)
05/06/2019 16:10
  Rezultatele voturilor (31 kb)
09/07/2019 02:54
  Voturi prin apel nominal (75 kb)
09/07/2019 04:22
 
Proces-verbal (271 kb)
02/08/2019 19:46
  Lista de prezenţă (70 kb)
05/06/2019 16:10
  Rezultatele voturilor (128 kb)
09/07/2019 02:54
  Voturi prin apel nominal (470 kb)
09/07/2019 04:22
Ultima actualizare: 2 august 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate