Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (rozprava)
 4.Prostredie jednotnej európskej námornej platformy ***I (rozprava)
 5.Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť ***I (rozprava)
 6.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  6.1.Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunej
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Žiadosť o zbavenie imunity
 9.Zloženie Parlamentu
 10.Hlasovanie
  10.1.Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín (hlasovanie)
  10.2.Kamerun (hlasovanie)
  10.3.Brunej (hlasovanie)
  10.4.Dohoda o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskom * (hlasovanie)
  10.5.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (hlasovanie)
  10.6.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)
  10.7.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  10.8.Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností ***I (hlasovanie)
  10.9.Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia ***I (hlasovanie)
  10.10.Európsky obranný fond ***I (hlasovanie)
  10.11.Expozícia vo forme krytých dlhopisov ***I (hlasovanie)
  10.12.Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi ***I (hlasovanie)
  10.13.Program InvestEU ***I (hlasovanie)
  10.14.Prostredie jednotnej európskej námornej platformy ***I (hlasovanie)
  10.15.Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť ***I (hlasovanie)
  10.16.Perzistentné organické látky ***I (hlasovanie)
  10.17.Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch a archívy obchodných údajov ***I (hlasovanie)
  10.18.Povoľovanie centrálnych protistrán a uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín ***I (hlasovanie)
  10.19.Podpora využívania rastových trhov MSP ***I (hlasovanie)
  10.20.Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh (hlasovanie)
  10.21.Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Petície
 14.Predloženie dokumentov
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Schválenie zápisníc a zaslanie prijatých textov
 17.Skončenie rokovania
 18.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (167 kb) Prezenčná listina (55 kb) Výsledky hlasovaní (83 kb) Hlasovania podľa mien (1305 kb) 
 
Zápisnica (79 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (31 kb) Hlasovania podľa mien (75 kb) 
 
Zápisnica (273 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovaní (132 kb) Hlasovania podľa mien (462 kb) 
Posledná úprava: 2. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia