Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (debatt)
 4.Europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport ***I (debatt)
 5.Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker ***I (debatt)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
6.1.Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter
  
6.2.Kamerun
  
6.3.Brunei
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Begäran om upphävande av immunitet
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Omröstning
  
10.1.Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter (omröstning)
  
10.2.Kamerun (omröstning)
  
10.3.Brunei (omröstning)
  
10.4.Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark * (omröstning)
  
10.5.Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (omröstning)
  
10.6.Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (omröstning)
  
10.7.Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (omröstning)
  
10.8.Användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt ***I (omröstning)
  
10.9.Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I (omröstning)
  
10.10.Europeiska försvarsfonden ***I (omröstning)
  
10.11.Exponeringar i form av säkerställda obligationer ***I (omröstning)
  
10.12.Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer ***I (omröstning)
  
10.13.InvestEU ***I (omröstning)
  
10.14.Europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport ***I (omröstning)
  
10.15.Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker ***I (omröstning)
  
10.16.Långlivade organiska föroreningar ***I (omröstning)
  
10.17.Clearingkrav, rapporteringskrav och riskbegränsningstekniker för OTC-derivat samt transaktionsregister ***I (omröstning)
  
10.18.Auktorisation av centrala motparter och godkännande av centrala motparter från tredjeland ***I (omröstning)
  
10.19.Främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag ***I (omröstning)
  
10.20.Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (omröstning)
  
10.21.En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Framställningar
 14.Inkomna dokument
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Justering av protokoll och översändande av antagna texter
 17.Avslutande av sammanträdet
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (169 kb) Närvarolista (55 kb) Omröstningsresultat (84 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1305 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (30 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (81 kb) 
 
Protokoll (269 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (124 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (462 kb) 
Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy