Index 
Jegyzőkönyv
PDF 131kWORD 31k
2019. április 18., Csütörtök - Strasbourg
A szavazások eredményei

 Rövidítések és jelek magyarázata

 1. Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány: RC-B8-0255/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
A.preb.bek.eredeti szöveg+szóban módosítva
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+505, 18, 47
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0255/2019ECR
B8-0256/2019Verts/ALE
B8-0257/2019GUE/NGL
B8-0258/2019S&D
B8-0259/2019PPE
B8-0260/2019ALDE
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:Zárószavazás (RC-B8-0255/2019 közös állásfoglalási indítvány)
Egyéb
A PPE képviselőcsoport a következő szóbeli módosítást javasolta az A. preambulumbekezdéshez:
„A. mivel az EU az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó stratégiai keretében kötelezettséget vállal az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság előmozdítására „külső fellépései kivétel nélkül valamennyi területén”, és arra, hogy az EU „az emberi jogokat helyezi a harmadik országokkal, köztük a stratégiai partnereivel fennálló kapcsolatai középpontjába”; mivel ennek továbbra is az EU és Kína közötti régóta fennálló kapcsolat középpontjában kell maradnia, összhangban az EU-nak pontosan ezen értékek külső fellépései során való fenntartására irányuló kötelezettségvállalásával, továbbá Kína azon kifejezett szándékával, hogy saját fejlődése keretében tiszteletben tartsa az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi jogokat és normákat;”
Anna Maria Corazza Bildt (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0255/2019. sz. közös állásfoglalási indítványt.

 2. Kamerun 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány: RC-B8-0245/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
12.bek. után1GUE/NGL-
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0245/2019ECR
B8-0247/2019GUE/NGL
B8-0249/2019S&D
B8-0252/2019PPE
B8-0253/2019Verts/ALE
B8-0254/2019ALDE
Egyéb
Anna Maria Corazza Bildt (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0245/2019. sz. közös állásfoglalási indítványt.

 3. Brunei 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány: RC-B8-0242/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
1.bek.2GUE/NGLNSz-210, 334, 36
11.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
15.bek.3GUE/NGLNSz-243, 334, 3
D.preb.1GUE/NGL-
G.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0242/2019Verts/ALE
B8-0243/2019ECR
B8-0244/2019GUE/NGL
B8-0246/2019EFDD
B8-0248/2019S&D
B8-0250/2019PPE
B8-0251/2019ALDE
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:2., 3. mód.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR:
11.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „LMBTI”
2.rész„LMBTI”
PPE:
G.preb.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „akadályozzák a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való hozzáférést”
2.résza fenti szövegrész
Egyéb
Anna Maria Corazza Bildt (PPE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0242/2019. sz. közös állásfoglalási indítványt.

 4. Eurojust–Dánia-megállapodás a büntetőügyekben folytatott együttműködésről * 

Jelentés: Claude Moraes (A8-0192/2019)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
egyetlen szavazásNSz+558, 20, 4

 5. Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai ***I 

Jelentés: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás90bizottságNSz+474, 47, 11
A Bizottság nyilatkozata91bizottság+

 6. A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása ***I 

Jelentés: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás87bizottságNSz+458, 107, 15

 7. A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén ***I 

Jelentés: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás41bizottságNSz+522, 54, 6

 8. Határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások ***I 

Jelentés: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás340bizottságNSz+511, 54, 16

 9. Európai Védelmi Alap ***I 

Jelentés: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat
A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat32=
48=
Verts/ALE
GUE/NGL
NSz-151, 403, 29
Jogalkotási aktus tervezete
a szöveg egésze („részleges megállapodás”)31MR1bizottság+
7. cikk, 1. bek.33Verts/ALENSz-224, 330, 24
6rev=
13=
S&D
Verts/ALE
-
31MR2bizottság+
7. cikk, 2. bek.34Verts/ALENSz-185, 374, 22
31MR3bizottság+
1MR1bizottság
7. cikk, 3. bek.35Verts/ALENSz-185, 370, 24
31MR4bizottság+
7. cikk, 4. bek.1MR2T=
31MR5T=
bizottság
bizottság
+
36Verts/ALENSz
7. cikk, 5. bek.37Verts/ALENSz-200, 369, 11
31MR6bizottság+
1MR3bizottság
10. cikk, 2. bek. után38Verts/ALENSz-219, 342, 20
11. cikk, 1. bek. után39Verts/ALENSz-79, 444, 57
11. cikk, 6. bek. és 6. bek. után29revEFDD-
40Verts/ALENSz-214, 340, 28
31MR7bizottság+
42Verts/ALENSz-250, 316, 14
21=
41=
Verts/ALE
Verts/ALE
NSz-239, 331, 11
21. cikk43TVerts/ALENSz-221, 346, 14
1MR4bizottság-
31MR8bizottságESz+341, 223, 14
22. cikk, 4. bek.31MR9bizottságNSz+343, 201, 33
44Verts/ALENSz
22. cikk, 8a. bek.31MR10bizottságNSz+369, 193, 16
25. cikk, 2a. bek.31MR11bizottságNSz+368, 201, 14
25. cikk, 3. bek.45Verts/ALENSz-195, 375, 10
1MR5bizottság-
31MR10bizottság+
27. cikk, 2. bek.1MR6bizottságNSz-192, 372, 16
28. cikk31MR11bizottságNSz+364, 168, 47
28. cikk után47Verts/ALENSz-197, 366, 19
29. cikk, 2. bek.46Verts/ALENSz-206, 362, 11
1MR7bizottság-
31MR12bizottság+
szavazás: a Bizottság javaslataNSz+328, 231, 19
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47. mód.
31MR mód. (részleges megállapodás): 22. cikk, 4. bek., 22. cikk, 8a. bek., 25. cikk, 2a. bek., 28. cikk
1MR mód.: 27. cikk, 2. bek.
GUE/NGL:48.mód.

 10. Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek ***I 

Jelentés: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás2bizottságNSz+426, 103, 39

 11. Fedezett kötvények és közfelügyeletük ***I 

Jelentés: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás2bizottságNSz+425, 109, 39
A Bizottság nyilatkozata3bizottság+

 12. InvestEU ***I 

Jelentés: José Manuel Fernandes és Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
a szöveg egésze („részleges megállapodás”)42BUDG ECON+
szavazás: a Bizottság javaslataNSz+463, 64, 29

 13. Európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet ***I 

Jelentés: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás63bizottságNSz+508, 24, 19

 14. A fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételek ***I 

Jelentés: Paul Tang (A8-0363/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás2bizottságNSz+449, 51, 51

 15. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok ***I 

Jelentés: Julie Girling (A8-0336/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás44bizottságNSz+443, 51, 55

 16. Elszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák és kereskedési adattárak ***I 

Jelentés: Werner Langen (A8-0181/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás2bizottságNSz+452, 74, 22

 17. A központi szerződő felek engedélyezése és a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerése ***I 

Jelentés: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás2bizottságNSz+435, 57, 51

 18. A kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása ***I 

Jelentés: Anne Sander (A8-0437/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás2bizottságNSz+448, 18, 71

 19. Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0238/2019

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Állásfoglalási indítvány: B8-0238/2019
(AFCO bizottság)
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+

 20. Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0241/2019

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Állásfoglalási indítvány: B8-0241/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
4.bek.2S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDDNSz+317, 192, 12
7.bek.bek.eredeti szövegrész.
1/NSz+506, 19, 1
2/NSz+312, 200, 11
11.bek. után4S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDDNSz+497, 17, 9
13.bek. után5ENFNSz-51, 461, 8
R.preb. után1S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD+
U.preb. után3S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD+
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+447, 14, 41
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:7.bek., 2., 4. mód., zárószavazás
ENF:5.mód.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ECR, PPE:
7.bek.
1.rész„felhívja a Bizottságot, hogy legkésőbb 2020 júniusáig dolgozzon ki jogalkotási javaslatokat arra vonatkozóan, hogy az endokrin károsító anyagokra vonatkozó, a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokra (CMR) vonatkozókhoz hasonló egyedi rendelkezéseket illesszen be a játékok biztonságáról szóló irányelvbe,”
2.rész„a besorolási küszöbértékekre való hivatkozás nélkül, mivel ezek a küszöbértékek nem alkalmazandók az endokrin károsító anyagokra;”
Utolsó frissítés: 2019. július 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat