Indekss 
Protokols
PDF 131kWORD 31k
Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Ķīna, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvoklis 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0255/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
A apsvērums§sākotnējais teksts+grozīts mutiski
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+505, 18, 47
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0255/2019ECR
B8-0256/2019Verts/ALE
B8-0257/2019GUE/NGL
B8-0258/2019S&D
B8-0259/2019PPE
B8-0260/2019ALDE
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE:galīgais balsojums (kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0255/2019)
Dažādi
PPE grupa bija ierosinājusi šādu mutisku grozījumu A apsvērumā:
“A. tā kā Stratēģiskajā satvarā par cilvēktiesībām un demokrātiju ES apgalvo, ka veicinās cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu “visās savas ārējās darbības jomās bez izņēmumiem” un ka ES “savās attiecībās ar visām trešām valstīm, ieskaitot tās stratēģiskos partnerus, uzmanības centrā izvirzīs cilvēktiesības”; tā kā tam arī turpmāk vajadzētu būt ES un Ķīnas ilgstošo attiecību centrā saskaņā ar ES apņemšanos atbalstīt šīs pašas vērtības savā ārējā darbībā un Ķīnas pausto ieinteresētību ievērot ar cilvēktiesībām saistītās starptautiskās tiesības un standartus savā attīstībā;”
Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0255/2019 ir parakstījusi arī Anna Maria Corazza Bildt (PPE grupa).

 2. Kamerūna 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0245/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
aiz § 121GUE/NGL-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0245/2019ECR
B8-0247/2019GUE/NGL
B8-0249/2019S&D
B8-0252/2019PPE
B8-0253/2019Verts/ALE
B8-0254/2019ALDE
Dažādi
Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0245/2019 ir parakstījusi arī Anna Maria Corazza Bildt (PPE grupa).

 3. Bruneja 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0242/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 12GUE/NGLPS-210, 334, 36
§ 11§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 153GUE/NGLPS-243, 334, 3
D apsvērums1GUE/NGL-
G apsvērums§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0242/2019Verts/ALE
B8-0243/2019ECR
B8-0244/2019GUE/NGL
B8-0246/2019EFDD
B8-0248/2019S&D
B8-0250/2019PPE
B8-0251/2019ALDE
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL:grozījumi Nr. 2, 3
Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
§ 11
1.daļa:viss teksts, izņemot abreviatūru “LGBTI”
2.daļa:abreviatūra “LGBTI”
PPE
G apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “liedzot izmantot seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumus un tiesības,”
2.daļa:šie vārdi
Dažādi
Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0242/2019 ir parakstījusi arī Anna Maria Corazza Bildt (PPE grupa).

 4. Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās * 

Ziņojums: Claude Moraes (A8-0192/2019)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+558, 20, 4

 5. CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem ***I 

Ziņojums: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās90komitejaPS+474, 47, 11
Komisijas paziņojums91komiteja+

 6. “Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I 

Ziņojums: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās87komitejaPS+458, 107, 15

 7. Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās ***I 

Ziņojums: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās41komitejaPS+522, 54, 6

 8. Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana ***I 

Ziņojums: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās340komitejaPS+511, 54, 16

 9. Eiropas Aizsardzības fonds ***I 

Ziņojums: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu
priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu32=
48=
Verts/ALE
GUE/NGL
PS-151, 403, 29
Leģislatīvā akta projekts
Viss teksts (daļēja vienošanās)31AD1komiteja+
7. pants, § 133Verts/ALEPS-224, 330, 24
6rev=
13=
S&D
Verts/ALE
-
31AD2komiteja+
7. pants, § 234Verts/ALEPS-185, 374, 22
31AD3komiteja+
1AD1komiteja
7. pants, § 335Verts/ALEPS-185, 370, 24
31AD4komiteja+
7. pants, § 41AD2S=
31AD5S=
komiteja
komiteja
+
36Verts/ALEPS
7. pants, § 537Verts/ALEPS-200, 369, 11
31AD6komiteja+
1AD3komiteja
10. pants, aiz § 238Verts/ALEPS-219, 342, 20
11. pants, aiz § 139Verts/ALEPS-79, 444, 57
11. pants, § 6 un aiz § 629revEFDD-
40Verts/ALEPS-214, 340, 28
31AD7komiteja+
42Verts/ALEPS-250, 316, 14
21=
41=
Verts/ALE
Verts/ALE
PS-239, 331, 11
21. pants43SVerts/ALEPS-221, 346, 14
1AD4komiteja-
31AD8komitejaEB+341, 223, 14
22. pants, § 431AD9komitejaPS+343, 201, 33
44Verts/ALEPS
22. pants, § 8a31AD10komitejaPS+369, 193, 16
25. pants, § 2a31AD11komitejaPS+368, 201, 14
25. pants, § 345Verts/ALEPS-195, 375, 10
1AD5komiteja-
31AD10komiteja+
27. pants, § 21AD6komitejaPS-192, 372, 16
28. pants31AD11komitejaPS+364, 168, 47
aiz 28. panta47Verts/ALEPS-197, 366, 19
29. pants, § 246Verts/ALEPS-206, 362, 11
1AD7komiteja-
31AD12komiteja+
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+328, 231, 19
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE:grozījumi Nr. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 , 47
grozījums Nr. 31AD (daļēja vienošanās): 22. pants, § 4, 22. pants, § 8a, 25. pants, § 2a, 28. pants
grozījums Nr. 1AD: 27. pants, § 2
GUE/NGL:grozījums Nr. 48

 10. Riska darījumi segto obligāciju veidā ***I 

Ziņojums: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās2komitejaPS+426, 103, 39

 11. Segtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība ***I 

Ziņojums: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās2komitejaPS+425, 109, 39
Komisijas paziņojums3komiteja+

 12. Programmas InvestEU izveide ***I 

Ziņojums: José Manuel Fernandes un Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viss teksts (daļēja vienošanās)42BUDG
ECON
+
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+463, 64, 29

 13. Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide ***I 

Ziņojums: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās63komitejaPS+508, 24, 19

 14. Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem ***I 

Ziņojums: Paul Tang (A8-0363/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās2komitejaPS+449, 51, 51

 15. Noturīgi organiskie piesārņotāji ***I 

Ziņojums: Julie Girling (A8-0336/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās44komitejaPS+443, 51, 55

 16. Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri ***I 

Ziņojums: Werner Langen (A8-0181/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās2komitejaPS+452, 74, 22

 17. CCP atļauju piešķiršana un trešo valstu CCP atzīšana ***I 

Ziņojums: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās2komitejaPS+435, 57, 51

 18. MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšana ***I 

Ziņojums: Anne Sander (A8-0437/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās2komitejaPS+448, 18, 71

 19. Sarunas ar Padomi un Komisiju par Parlamenta izmeklēšanas tiesībām — tiesību akta priekšlikums 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0238/2019

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0238/2019
(AFCO komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+

 20. Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0241/2019

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0241/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 42S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDDPS+317, 192, 12
§ 7§sākotnējais tekstsbd
1/PS+506, 19, 1
2/PS+312, 200, 11
aiz § 114S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDDPS+497, 17, 9
aiz § 135ENFPS-51, 461, 8
aiz R apsv.1S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD+
aiz U apsv.3S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+447, 14, 41
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE:§ 7, groz. Nr. 2, 4, galīgais balsojums
ENF:groz. Nr. 5
Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR, PPE
§ 7
1.daļa:“aicina Komisiju ne vēlāk kā 2020. gada jūnijā izstrādāt tiesību aktu priekšlikumus, lai Rotaļlietu drošuma direktīvā iekļautu īpašus noteikumus par EDC, līdzīgus tiem, kuri attiecas uz CMR vielām,”
2.daļa:“taču nenorādot klasifikācijas robežvērtības, jo šādas robežvērtības netiek piemērotas EDC;”
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika