Index 
Protokoll
PDF 124kWORD 30k
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter 

Resolutionsförslag: B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0255/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
skäl Aoriginaltexten+ändrat muntligen
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+505, 18, 47
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0255/2019ECR
B8-0256/2019Verts/ALE
B8-0257/2019GUE/NGL
B8-0258/2019S&D
B8-0259/2019PPE
B8-0260/2019ALDE
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE:Slutomröstning (gemensamt förslag till resolution RC-B8-0255/2019)
Övrigt
PPE-gruppen hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag till skäl A:
”A. I sin strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati gör EU utfästelser om att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen kommer att främjas utan undantag på alla områden av EU:s yttre åtgärder och att EU kommer att göra mänskliga rättigheter till en central del av sina förbindelser med alla tredjeländer, inbegripet dess strategiska partner. Detta bör fortsätta att vara en central del i de långvariga förbindelserna mellan EU och Kina, i enlighet med EU:s åtagande om att upprätthålla dessa samma värden i sina yttre åtgärder och Kinas uttalade intresse att respektera internationell rätt och normer avseende mänskliga rättigheter i sin egen utveckling.”
Anna Maria Corazza Bildt (PPE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0255/2019.

 2. Kamerun 

Resolutionsförslag: B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0245/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
efter punkt 121GUE/NGL-
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0245/2019ECR
B8-0247/2019GUE/NGL
B8-0249/2019S&D
B8-0252/2019PPE
B8-0253/2019Verts/ALE
B8-0254/2019ALDE
Övrigt
Anna Maria Corazza Bildt (PPE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0245/2019.

 3. Brunei 

Resolutionsförslag: B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0242/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
punkt 12GUE/NGLONU-210, 334, 36
punkt 11originaltextendelad
1+
2+
punkt 153GUE/NGLONU-243, 334, 3
skäl D1GUE/NGL-
skäl Goriginaltextendelad
1+
2+
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0242/2019Verts/ALE
B8-0243/2019ECR
B8-0244/2019GUE/NGL
B8-0246/2019EFDD
B8-0248/2019S&D
B8-0250/2019PPE
B8-0251/2019ALDE
Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGLÄF 2, 3
Begäranden om delad omröstning
ECR:
punkt 11
Första delentexten i sin helhet förutom orden: ”hbti-”
Andra delen”hbti-”
PPE:
skäl G
Första delentexten i sin helhet förutom orden: ”och till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”
Andra delendessa ord
Övrigt
Anna Maria Corazza Bildt (PPE-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0242/2019.

 4. Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark * 

Betänkande: Claude Moraes (A8-0192/2019)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+558, 20, 4

 5. Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I 

Betänkande: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse90utskottetONU+474, 47, 11
uttalande från kommissionen91utskottet+

 6. Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I 

Betänkande: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse87utskottetONU+458, 107, 15

 7. Användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt ***I 

Betänkande: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse41utskottetONU+522, 54, 6

 8. Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I 

Betänkande: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse340utskottetONU+511, 54, 16

 9. Europeiska försvarsfonden ***I 

Betänkande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
förslag till förkastande av kommissionens förslag
förslag till förkastande av kommissionens förslag32=
48=
Verts/ALE
GUE/NGL
ONU-151, 403, 29
förslag till lagstiftningsakt
texten i sin helhet (”partiell överenskommelse”)31 m.d. 1utskottet+
artikel 7, punkt 133Verts/ALEONU-224, 330, 24
6rev=
13=
S&D
Verts/ALE
-
31 m.d. 2utskottet+
artikel 7, punkt 234Verts/ALEONU-185, 374, 22
31 m.d. 3utskottet+
1 m.d. 1utskottet
artikel 7, punkt 335Verts/ALEONU-185, 370, 24
31 m.d. 4utskottet+
artikel 7, punkt 41 m.d. 2S=
31m.d. 5S=
utskottet
utskottet
+
36Verts/ALEONU
artikel 7, punkt 537Verts/ALEONU-200, 369, 11
31 m.d. 6utskottet+
1 m.d. 3utskottet
artikel 10, efter punkt 238Verts/ALEONU-219, 342, 20
artikel 11, efter punkt 139Verts/ALEONU-79, 444, 57
artikel 11, från och med punkt 629revEFDD-
40Verts/ALEONU-214, 340, 28
31 m.d. 7utskottet+
42Verts/ALEONU-250, 316, 14
21=
41=
Verts/ALE
Verts/ALE
ONU-239, 331, 11
artikel 2143SVerts/ALEONU-221, 346, 14
1 m.d. 4utskottet-
31 m.d. 8utskottetEO+341, 223, 14
artikel 22, punkt 431 m.d. 9utskottetONU+343, 201, 33
44Verts/ALEONU
artikel 22, punkt 8a31 m.d. 10utskottetONU+369, 193, 16
artikel 25, punkt 2a31 m.d. 11utskottetONU+368, 201, 14
artikel 25, punkt 345Verts/ALEONU-195, 375, 10
1 m.d. 5utskottet-
31 m.d. 10utskottet+
artikel 27, punkt 21 m.d. 6utskottetONU-192, 372, 16
artikel 2831 m.d. 11utskottetONU+364, 168, 47
efter artikel 2847Verts/ALEONU-197, 366, 19
artikel 29, punkt 246Verts/ALEONU-206, 362, 11
1 m.d. 7utskottet-
31 m.d. 12utskottet+
omröstning: kommissionens förslagONU+328, 231, 19
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE:ÄF 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 , 47
ÄF 31 m.d. (partiell överenskommelse) artikel 22, punkt 4; artikel 22, punkt 8a; artikel 25, punkt 2a; artikel 28; artikel 29, punkt 3
ÄF 1 m.d. artikel 27, punkt 2
GUE/NGLÄF 48

 10. Exponeringar i form av säkerställda obligationer ***I 

Betänkande: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse2utskottetONU+426, 103, 39

 11. Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer ***I 

Betänkande: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse2utskottetONU+425, 109, 39
uttalande från kommissionen3utskottet+

 12. InvestEU ***I 

Betänkande: José Manuel Fernandes och Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
texten i sin helhet (”partiell överenskommelse”)42BUDGECON+
omröstning: kommissionens förslagONU+463, 64, 29

 13. Europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport ***I 

Betänkande: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse63utskottetONU+508, 24, 19

 14. Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker ***I 

Betänkande: Paul Tang (A8-0363/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse2utskottetONU+449, 51, 51

 15. Långlivade organiska föroreningar ***I 

Betänkande: Julie Girling (A8-0336/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse44utskottetONU+443, 51, 55

 16. Clearingkrav, rapporteringskrav och riskbegränsningstekniker för OTC-derivat samt transaktionsregister ***I 

Betänkande: Werner Langen (A8-0181/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse2utskottetONU+452, 74, 22

 17. Auktorisation av centrala motparter och godkännande av centrala motparter från tredjeland ***I 

Betänkande: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse2utskottetONU+435, 57, 51

 18. Främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag ***I 

Betänkande: Anne Sander (A8-0437/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse2utskottetONU+448, 18, 71

 19. Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag 

Resolutionsförslag: B8-0238/2019

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Förslag till resolution B8-0238/2019
(AFCO-utskottet)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+

 20. En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen 

Resolutionsförslag: B8-0241/2019

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Förslag till resolution B8-0241/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
punkt 42S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDDONU+317, 192, 12
punkt 7originaltextendelad
1/ONU+506, 19, 1
2/ONU+312, 200, 11
efter punkt 114S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDDONU+497, 17, 9
efter punkt 135ENFONU-51, 461, 8
efter skäl R1S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD+
efter skäl U3S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD+
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+447, 14, 41
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE:punkt 7, ÄF 2, 4, slutomröstning
ENF:ÄF 5
Begäranden om delad omröstning
ECR, PPE:
punkt 7
Första delen”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast i juni 2020 lägga fram lagstiftningsförslag för att införa särskilda bestämmelser om hormonstörande ämnen i direktivet om leksakers säkerhet, liknande dem som gäller för CMR-ämnen”
Andra delen”men utan hänvisning till tröskelvärden för klassificering, eftersom sådana tröskelvärden inte är tillämpliga för hormonstörande ämnen.”
Senaste uppdatering: 12 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy