Indeks 
Zapisnik
PDF 265kWORD 77k
Četvrtak, 18. travnja 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Priopćenje predsjedništva
 3.Sveobuhvatni okvir Europske unije za endokrine disruptore (rasprava)
 4.Okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja ***I (rasprava)
 5.Objavljivanje podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost ***I (rasprava)
 6.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
6.1.Kina, posebno položaj vjerskih i etničkih manjina
  
6.2.Kamerun
  
6.3.Brunej
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 9.Sastav Parlamenta
 10.Glasovanje
  
10.1.Kina, posebno položaj vjerskih i etničkih manjina (glasovanje)
  
10.2.Kamerun (glasovanje)
  
10.3.Brunej (glasovanje)
  
10.4.Sporazum o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Danske * (glasovanje)
  
10.5.Koordinacija sustava socijalne sigurnosti ***I (glasovanje)
  
10.6.Emisijske norme CO2 za nova teška vozila ***I (glasovanje)
  
10.7.Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu ***I (glasovanje)
  
10.8.Upotreba digitalnih alata i postupaka u pravu društava ***I (glasovanje)
  
10.9.Prekogranična preoblikovanja, spajanja i podjele ***I (glasovanje)
  
10.10.Europski fond za obranu ***I (glasovanje)
  
10.11.Izloženost u obliku pokrivenih obveznica ***I (glasovanje)
  
10.12.Pokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica ***I (glasovanje)
  
10.13.Program InvestEU ***I (glasovanje)
  
10.14.Okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja ***I (glasovanje)
  
10.15.Objavljivanje podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost ***I (glasovanje)
  
10.16.Postojane organske onečišćujuće tvari ***I (glasovanje)
  
10.17.Obveza poravnanja, zahtjevi za izvješćivanje, tehnike smanjenja rizika za OTC izvedenice i trgovinski repozitoriji ***I (glasovanje)
  
10.18.Izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja ***I (glasovanje)
  
10.19.Promicanje upotrebe rastućih tržišta MSP-ova ***I (glasovanje)
  
10.20.Pregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Europskog parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog (glasovanje)
  
10.21.Sveobuhvatni okvir Europske unije za endokrine disruptore (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Predstavke
 14.Podnošenje dokumenata
 15.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 16.Usvajanje zapisnika i prijenos usvojenih tekstova
 17.Zatvaranje dnevne sjednice
 18.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 h.


2. Priopćenje predsjedništva

Na osnovi zaključaka Savjetodavnog odbora nadležnog za prijave zbog uznemiravanja na radnom mjestu između akreditiranih parlamentarnih asistenata i zastupnika u Europskom parlamentu te uzimajući u obzir pisane primjedbe dotične zastupnice i nakon njezina saslušanja, predsjednik je odlučio Mariji João Rodrigues izreći sankciju u skladu s člankom 11. stavkom 6. i člankom 166. Poslovnika zbog njezina ponašanja prema svojem akreditiranom parlamentarnom asistentu, koje predstavlja psihološko uznemiravanje. Kazna se sastoji od ukora.

Ta je odluka dotičnoj zasupnici priopćena jučer te ona može pred Predsjedništvom podnijeti unutarnju žalbu na tu odluku u skladu s člankom 167. Poslovnika. Podnošenjem unutarnje žalbe odgađa se primjena te sankcije.


3. Sveobuhvatni okvir Europske unije za endokrine disruptore (rasprava)

Izjava Komisije: Sveobuhvatni okvir Europske unije za endokrine disruptore (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Julie Girling, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Michèle Rivasi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Govorila je Violeta Bulc.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Jens Gieseke, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bolesław G. Piecha, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a i Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o sveobuhvatnom okviru EU-a za endokrine disruptore (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.21 zapisnika od 18.4.2019..


4. Okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune predstavila je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su Wim van de Camp u ime Kluba zastupnika PPE-a, Knut Fleckenstein u ime Kluba zastupnika S&D-a, Gesine Meissner u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jill Seymour u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki i Nicola Caputo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil i Bill Etheridge.

Govorili su Violeta Bulc i Deirdre Clune.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika od 18.4.2019..


5. Objavljivanje podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang predstavio je izvješće.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su Sirpa Pietikäinen u ime Kluba zastupnika PPE-a, Matt Carthy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Molly Scott Cato u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bill Etheridge u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Babette Winter i Pervenche Berès u ime Kluba zastupnika S&D-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila Maria Grapini.

Govorila je Lieve Wierinck u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio Nicola Caputo.

Govorili su Federica Mogherini i Paul Tang.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.15 zapisnika od 18.4.2019..


6. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 2. zapisnika od 17.4.2019.)


6.1. Kina, posebno položaj vjerskih i etničkih manjina

Prijedlozi rezolucija B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 i B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová i Nathalie Griesbeck predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Tunne Kelam u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jordi Solé u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker i Pavel Svoboda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes i Jean-Luc Schaffhauser.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika od 18.4.2019..


6.2. Kamerun

Prijedlozi rezolucija B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 i B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini i Marietje Schaake predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Juan Fernando López Aguilar u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde u ime Kluba zastupnika ENF-a, Cécile Kashetu Kyenge i Jean-Luc Schaffhauser.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová i Csaba Sógor, među ostalim i o temi prethodne rasprave.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku)

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika od 18.4.2019..


6.3. Brunej

Prijedlozi rezolucija B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 i B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský i Marietje Schaake predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Neena Gill u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jacques Colombier u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Elena Valenciano.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika od 18.4.2019..

(Dnevna sjednica prekinuta je u 11:44 zbog održavanja glasovanja.)

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik


7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:00 h.

°
° ° °

Predsjednik je u svojoj izjavi odao počast 29 žrtava nesreće autobusa koja se zbila prethodnog dana na Madeiri.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.

Govorio je José Inácio Faria.


8. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna francuska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Marie-Christine Arnautu u okviru sudske istrage pokrenute pred Visokim sudom u Parizu.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – odboru JURI.


9. Sastav Parlamenta

Linda McAvan pisanim je putem podnijela ostavku na mjesto zastupnice u Parlamentu s učinkom od 19. travnja 2019.

Sukladno članku 4. Poslovnika, Parlament je utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od tog datuma te je o tome obavijestio dotično nadležno nacionalno tijelo.

°
° ° °

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) kako bi zahvalila Parlamentu na suradnji tijekom mandata koji završava.

Govorili su Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada i Alojz Peterle.


10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


10.1. Kina, posebno položaj vjerskih i etničkih manjina (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 i B8-0260/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0255/2019

(koji zamjenjujeB8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 i B8-0260/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés i Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Jo Leinen, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek i Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand i Helga Trüpel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0422)

(Prijedlog rezolucije B8-0257/2019 se ne razmatra.)

Govorili su:

Michaela Šojdrová je podnijela usmeni amandman na uvodnu izjavu A. Usmeni amandman je prihvaćen.


10.2. Kamerun (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 i B8-0254/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0245/2019

(koji zamjenjujeB8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 i B8-0254/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun i Michèle Rivasi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná i Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano i Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunej (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 i B8-0251/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0242/2019

(koji zamjenjujeB8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 i B8-0251/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman i Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a ;

—   Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert i Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano i Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0424)


10.4. Sporazum o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Danske * (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Sporazuma o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Kraljevine Danske [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0425)


10.5. Koordinacija sustava socijalne sigurnosti ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Potrebna obična većina)

Govorili su Helga Stevens u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je zatražila odgodu glasovanja u skladu s člankom 190. stavkom 4. Poslovnika, i Guillaume Balas (izvjestitelj), koji se usprotivio zahtjevu.

Poimeničnim glasovanjem (291 za, 284 protiv, 6 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.


10.6. Emisijske norme CO2 za nova teška vozila ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIVREMENI SPORAZUM i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0426)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.7. Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0427)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.8. Upotreba digitalnih alata i postupaka u pravu društava ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0428)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.9. Prekogranična preoblikovanja, spajanja i podjele ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0429)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.10. Europski fond za obranu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog fonda za obranu [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0430)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.11. Izloženost u obliku pokrivenih obveznica ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0431)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.12. Pokrivene obveznice i javni nadzor pokrivenih obveznica ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIVREMENI SPORAZUM i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0432)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.13. Program InvestEU ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0433)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorila je

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) kako bi podnijela izjavu u ime Komisije.


10.14. Okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0434)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.15. Objavljivanje podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0435)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.16. Postojane organske onečišćujuće tvari ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0436)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.17. Obveza poravnanja, zahtjevi za izvješćivanje, tehnike smanjenja rizika za OTC izvedenice i trgovinski repozitoriji ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0437)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.18. Izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0438)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.19. Promicanje upotrebe rastućih tržišta MSP-ova ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0439)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.20. Pregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Europskog parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlog (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0238/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0440)


10.21. Sveobuhvatni okvir Europske unije za endokrine disruptore (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0241/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0441)


11. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od četvrtka, 18. travnja 2019.)

Izvješće: Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Izvješće: Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Izvješće: Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Izvješće: Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Izvješće: Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek i Eleonora Forenza

Izvješće: Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Pregovori s Vijećem i Komisijom o pravu Europskog parlamenta na istragu: zakonodavni prijedlogB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Sveobuhvatni okvir Europske unije za endokrine disruptore - B8-0241/2019
José Inácio Faria i Dobromir Sośnierz.

(Glasovanje od srijede, 17. travnja 2019.)

Izvješće: Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


13. Predstavke

Sljedeće predstavke unesene su u registar pod niže navedenim datumima i upućene nadležnom odboru u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika:

12. travnja 2019.

(*) Povjerljivo ime

(*)Bruno Terriou (br. 0219/2019); (*) (br. 0220/2019); Stefan Jorde (br. 0221/2019); (*) (br. 0222/2019); (*) (br. 0223/2019); (*) (br. 0224/2019); Maarit Nermes (br. 0225/2019); (*) (br. 0226/2019); Dana Mošničková (br. 0227/2019); (*) (br. 0228/2019); Isabelle Thibault (br. 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (br. 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (br. 0231/2019); Bruno Terriou (br. 0232/2019); Christine Gibson (br. 0233/2019); (*) (br. 0234/2019); Rute Sobral (br. 0235/2019); Rui Martins (br. 0236/2019); (*) (br. 0237/2019); (*) (br. 0238/2019); Bruno Terriou (br. 0239/2019); Marios Achelleos (br. 0240/2019); Georges Papageorgiou (br. 0241/2019); José Manuel Lago Costas (br. 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (br. 0243/2019); José Ignacio Domínguez (br. 0244/2019); Bernd Fritz (br. 0245/2019); (*) (br. 0246/2019); Joachim Schulz (br. 0247/2019); Benedetto Rubetti (br. 0248/2019); Fritz Pirker (br. 0249/2019); Renato Lelli (br. 0250/2019); Silvana Casini (br. 0251/2019); Giovanni Piazza (br. 0252/2019); (*) (br. 0253/2019); Cristian Moldovan (br. 0254/2019); (*) (br. 0255/2019); (*) (br. 0256/2019); Alberto González García (br. 0257/2019); (*) (br. 0258/2019); Julian Hopes (br. 0259/2019); (*) (br. 0260/2019); (*) (br. 0261/2019); Fred Woodhead (br. 0262/2019); (*) (br. 0263/2019); (*) (br. 0264/2019); (*) (br. 0265/2019); (*) (br. 0266/2019); (*) (br. 0267/2019); Moustafa Chatzouz (br. 0268/2019); Bruno Terriou (br. 0269/2019); Christine Vukovic (br. 0270/2019); Silvia Oñate Moya (br. 0271/2019); (*) (br. 0272/2019); Jerzy Warszyński (br. 0273/2019); (*) (br. 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (br. 0275/2019); Jorge Caccia (br. 0276/2019); (*) (br. 0277/2019); (*) (br. 0278/2019); (*) (br. 0279/2019); (*) (br. 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (br. 0281/2019); (*) (br. 0282/2019); (*) (br. 0283/2019); (*) (br. 0284/2019); Rosie Walters (br. 0285/2019); Bert Vanhelmont (br. 0286/2019); (*) (br. 0287/2019); Wolfgang Gerber (br. 0288/2019); (*) (br. 0289/2019); (*) (br. 0290/2019); (*) (br. 0291/2019); Fabio César Pereira Ferreira Rocha (br. 0292/2019); Michele Canesi (br. 0293/2019); (*) (br. 0294/2019); (*) (br. 0295/2019); (*) (br. 0296/2019).

Predsjednik je 12. travnja 2019. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215. stavka 15. Poslovnika, proslijedio predstavke koje su Parlamentu uputile fizičke ili pravne osobe koje nisu građani Unije i koje nemaju boravište ni sjedište u nekoj od država članica.


14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji te za produljenje Programa potpore strukturnim reformama (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

LIBE

2) zastupnika

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o zapošljavanju i davanju prednosti europskim poduzećima u javnoj nabavi u Europi (B8-0220/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

EMPL

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o liberalizaciji viznog režima za Kosovo (B8-0233/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano Marco Zullo. Prijedlog rezolucije o univerzalnom digitalnom identitetu: temeljnom pravu svih europskih građana (B8-0236/2019)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE


15. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 2. srpnja 2019. do 4. srpnja 2019.


16. Usvajanje zapisnika i prijenos usvojenih tekstova

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

S obzirom da je riječ o posljednjoj dnevnoj sjednici u sadašnjem parlamentarnom sazivu, predsjednik je predložio da Parlament odstupi od članaka 192. i 193. Poslovnika te da odobri današnji zapisnik i primateljima proslijedi tekstove usvojene tijekom ove plenarne sjednice.

Parlament se složio s tim postupkom i usvojio zapisnik.

°
° ° °

Opravdan je izostanak Elene Valenciano s dnevnih sjednica održanih 10. i 11. prosinca 2018.

Opravdan je izostanak Curzija Maltesea sa sjednica od rujna 2018. do travnja 2019.


17. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 12:53 h.


18. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Posljednje ažuriranje: 2. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti