Index 
Jegyzőkönyv
PDF 273kWORD 78k
2019. április 18., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök közleménye
 3.Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret (vita)
 4.Európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet ***I (vita)
 5.A fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételek ***I (vita)
 6.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  6.1.Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunei
 7.Az ülés folytatása
 8.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 9.A Parlament tagjai
 10.Szavazások órája
  10.1.Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete (szavazás)
  10.2.Kamerun (szavazás)
  10.3.Brunei (szavazás)
  10.4.Eurojust–Dánia-megállapodás a büntetőügyekben folytatott együttműködésről * (szavazás)
  10.5.A szociális biztonsági rendszerek koordinálása ***I (szavazás)
  10.6.Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai ***I (szavazás)
  10.7.A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása ***I (szavazás)
  10.8.A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén ***I (szavazás)
  10.9.Határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások ***I (szavazás)
  10.10.Európai Védelmi Alap ***I (szavazás)
  10.11.Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek ***I (szavazás)
  10.12.Fedezett kötvények és közfelügyeletük ***I (szavazás)
  10.13.InvestEU ***I (szavazás)
  10.14.Európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet ***I (szavazás)
  10.15.A fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételek ***I (szavazás)
  10.16.A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok ***I (szavazás)
  10.17.Elszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák és kereskedési adattárak ***I (szavazás)
  10.18.A központi szerződő felek engedélyezése és a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerése ***I (szavazás)
  10.19.A kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása ***I (szavazás)
  10.20.Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat (szavazás)
  10.21.Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Petíciók
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.A következő ülésnapok időpontja
 16.Approbation des procès-verbaux et transmission des textes adoptés
 17.Az ülés berekesztése
 18.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. Az elnök közleménye

Az akkreditált parlamenti asszisztensek és az Európai Parlament képviselői közötti, a munkahelyi zaklatással kapcsolatos panaszokat kezelő és az ilyen zaklatás megelőzésével foglalkozó tanácsadó bizottság következtetéseit követően, és figyelembe véve az érintett képviselő írásos észrevételeit, továbbá miután meghallgatta az érintett képviselőt, az elnök úgy határoz, hogy akkreditált parlamenti asszisztensével szembeni, a pszichológiai zaklatást kimerítő viselkedése miatt az eljárási szabályzat 11. cikke (6) bekezdésének és 166. cikkének megfelelően szankcióval sújtja Maria João Rodrigues képviselőt. A szankció megrovásból áll.

Az érintett képviselőt a döntésről tegnap értesítették, az érintett képviselő a határozat ellen belső fellebbezést nyújthat be az Elnökséghez a Parlament eljárási szabályzata 167. cikkének megfelelően. A fellebbezés felfüggeszti e szankció alkalmazását.


3. Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Julie Girling, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Violeta Bulc.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Jens Gieseke, a PPE képviselőcsoport nevében, Jytte Guteland, az S&D képviselőcsoport nevében, Bolesław G. Piecha, az ECR képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében és Piernicola Pedicini, az EFDD képviselőcsoport nevében, „Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret felé" című bizottsági közleményről (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.21. pont .


4. Európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet ***I (vita)

Jelentés az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jill Seymour, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki és Nicola Caputo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil és Bill Etheridge.

Felszólal Violeta Bulc és Deirdre Clune.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.14. pont .


5. A fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételek ***I (vita)

Jelentés a fenntartható befektetésekkel és a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről és az (EU) 2016/2341 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal Sirpa Pietikäinen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Babette Winter és Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini.

Felszólal: Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo.

Felszólal Federica Mogherini és Paul Tang.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.15. pont .


6. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2019.4.17-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


6.1. Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete

Állásfoglalási indítványok: B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 és B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová és Nathalie Griesbeck előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker és Pavel Svoboda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes és Jean-Luc Schaffhauser.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.1. pont .


6.2. Kamerun

Állásfoglalási indítványok: B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 és B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini és Marietje Schaake előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge és Jean-Luc Schaffhauser.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová és Csaba Sógor, az előző vita tárgyáról is.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.2. pont .


6.3. Brunei

Állásfoglalási indítványok: B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 és B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský és Marietje Schaake előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Elena Valenciano.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák és Jiří Pospíšil.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.4.18-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .

(Az ülést 11:44-kor a szavazások órájáig felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök


7. Az ülés folytatása

Az ülés 12.00-kor folytatódik.

°
° ° °

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben tisztelettel adózik a tegnapi madeirai buszbaleset 29 áldozata előtt.

A Parlament egyperces csendet tart.

Felszólal: José Inácio Faria.


8. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes francia hatóságok kérelmezték Marie-Christine Arnautu mentelmi jogának felfüggesztését egy, a párizsi elsőfokú bíróság előtt folyó bizonyításfelvétel keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


9. A Parlament tagjai

Linda McAvan írásban közölte, hogy 2019. április 19-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.

°
° ° °

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője), aki mandátuma végéhez érve köszönetet mond a Parlamentnek az együttműködésért.

Felszólal Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada és Alojz Peterle.


10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


10.1. Kína, különösen a vallási és etnikai kisebbségek helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 és B8-0260/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0255/2019

(amely a B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 és B8-0260/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Jo Leinen, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek és Anna Elżbieta Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand és Helga Trüpel, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0422)

(A B8-0257/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Michaela Šojdrová Szóbeli módosítást terjeszt elő az A. preambulumbekezdéshez. A szóbeli módosítást elfogadják.


10.2. Kamerun (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 és B8-0254/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0245/2019

(amely a B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 és B8-0254/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun és Michèle Rivasi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná és Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano és Laura Agea, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 és B8-0251/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0242/2019

(amely a B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 és B8-0251/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében ;

—   Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert és Terry Reintke, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga és Kateřina Konečná, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano és Laura Agea, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0424)


10.4. Eurojust–Dánia-megállapodás a büntetőügyekben folytatott együttműködésről * (szavazás)

Jelentés az Eurojust és a Dán Királyság közötti büntető igazságszolgáltatási együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0425)


10.5. A szociális biztonsági rendszerek koordinálása ***I (szavazás)

Jelentés a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)

Felszólal Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében és a szavazás elhalasztását kéri az eljárási szabályzat 190. cikkének (4) bekezdése értelmében, és Guillaume Balas (előadó), a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (291 mellette, 284 ellene, 6 tartózkodás), a Parlament jóváhagyja a kérést.


10.6. Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai ***I (szavazás)

Jelentés az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásainak meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0426)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.7. A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása ***I (szavazás)

Jelentés a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0427)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.8. A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén ***I (szavazás)

Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0428)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.9. Határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások ***I (szavazás)

Jelentés az (EU) 2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0429)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.10. Európai Védelmi Alap ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0430)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.11. Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek ***I (szavazás)

Jelentés az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0431)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.12. Fedezett kötvények és közfelügyeletük ***I (szavazás)

Jelentés a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0432)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.13. InvestEU ***I (szavazás)

Jelentés az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0433)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalás

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője), aki a Bizottság nevében nyilatkozatot tesz.


10.14. Európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet ***I (szavazás)

Jelentés az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0434)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.15. A fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételek ***I (szavazás)

Jelentés a fenntartható befektetésekkel és a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről és az (EU) 2016/2341 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0435)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.16. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok ***I (szavazás)

Jelentés a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0436)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.17. Elszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák és kereskedési adattárak ***I (szavazás)

Jelentés a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi és európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0437)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.18. A központi szerződő felek engedélyezése és a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerése ***I (szavazás)

Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendeletnek és a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0438)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.19. A kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása ***I (szavazás)

Jelentés az 596/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/1129 rendeletnek a kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0439)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.20. Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslat (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B8-0238/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0440)


10.21. Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B8-0241/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0441)


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(2019. április 18-i, csütörtöki szavazások órája)

Bas Eickhout-jelentés – A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Andrzej Grzyb-jelentés – A8-0321/2018
Rupert Matthews

Tadeusz Zwiefka-jelentés – A8-0422/2018
Rupert Matthews

Evelyn Regner-jelentés – A8-0002/2019
Rupert Matthews

Zdzisław Krasnodębski-jelentés – A8-0412/2018
Marek Jurek és Eleonora Forenza

Paul Tang-jelentés – A8-0363/2018
Alex Mayer

Tárgyalások a Tanáccsal és a Bizottsággal az Európai Parlament vizsgálati jogáról: jogalkotási javaslatB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keretB8-0241/2019
José Inácio Faria és Dobromir Sośnierz.

(2019. április 17-i, szerdai szavazások órája)

Roberta Metsola-jelentés – A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


13. Petíciók

Az alábbi petíciókat a lent jelzett időpontban nyilvántartásba vették és az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2019. április 12

(*) titkos név

(*) Bruno Terriou (0219/2019); (*) (0220/2019); Stefan Jorde (0221/2019); (*) (0222/2019); (*) (0223/2019); (*) (0224/2019); Maarit Nermes (0225/2019); (*) (0226/2019); Dana Mošničková (0227/2019); (*) (0228/2019); Isabelle Thibault (0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (0231/2019); Bruno Terriou (0232/2019); Christine Gibson (0233/2019); (*) (0234/2019); Rute Sobral (0235/2019); Rui Martins (0236/2019); (*) (0237/2019); (*) (0238/2019); Bruno Terriou (0239/2019); Marios Achelleos (0240/2019); Georges Papageorgiou (0241/2019); José Manuel Lago Costas (0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (0243/2019); José Ignacio Domínguez (0244/2019); Bernd Fritz (0245/2019); (*) (0246/2019); Joachim Schulz (0247/2019); Benedetto Rubetti (0248/2019); Fritz Pirker (0249/2019); Renato Lelli (0250/2019); Silvana Casini (0251/2019); Giovanni Piazza (0252/2019); (*) (0253/2019); Cristian Moldovan (0254/2019); (*) (0255/2019); (*) (0256/2019); Alberto González García (0257/2019); (*) (0258/2019); Julian Hopes (0259/2019); (*) (0260/2019); (*) (0261/2019); Fred Woodhead (0262/2019); (*) (0263/2019); (*) (0264/2019); (*) (0265/2019); (*) (0266/2019); (*) (0267/2019); Moustafa Chatzouz (0268/2019); Bruno Terriou (0269/2019); Christine Vukovic (0270/2019); Silvia Oñate Moya (0271/2019); (*) (0272/2019); Jerzy Warszyński (0273/2019); (*) (0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (0275/2019); Jorge Caccia (0276/2019); (*) (0277/2019); (*) (0278/2019); (*) (0279/2019); (*) (0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (0281/2019); (*) (0282/2019); (*) (0283/2019); (*) (0284/2019); Rosie Walters (0285/2019); Bert Vanhelmont (0286/2019); (*) (0287/2019); Wolfgang Gerber (0288/2019); (*) (0289/2019); (*) (0290/2019); (*) (0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (0292/2019); Michele Canesi (0293/2019); (*) (0294/2019); (*) (0295/2019); (*) (0296/2019).

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2019. április 12-án/én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, vagy jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén sem lakóhellyel, sem létesítő okirat szerinti székhellyel nem rendelkeznek.


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések, valamint a strukturálisreform-támogató program meghosszabbítása finanszírozásának céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

LIBE

2) a képviselők

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a foglalkoztatásról és a közbeszerzések során az európai vállalatok előnyben részesítéséről (B8-0220/2019)

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

EMPL

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a Koszovóval történő vízumliberalizációról (B8-0233/2019)

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano és Marco Zullo. Állásfoglalási indítvány az egyetemes digitális azonosítóról: minden európai polgár alapvető joga (B8-0236/2019)

utalva

illetékes:

LIBE


15. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2019. július 2–2019. július 4.


16. Approbation des procès-verbaux et transmission des textes adoptés

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

A jelenlegi parlamenti ciklus utolsó üléséről lévén szó, az elnök azt javasolja a Parlamentnek, hogy térjenek el az eljárási szabályzat 192. és 193. cikkétől, és még ezen az ülésen fogadják el a mai ülés jegyzőkönyvét és továbbítsák a címzetteknek az aktuális ülés során elfogadott dokumentumokat.

A Parlament egyetért az eljárással és elfogadja a jegyzőkönyvet.

°
° ° °

Elena Valenciano igazoltan volt távol a 2018. december 10–11-i ülésről.

Curzio Maltese igazoltan volt távol a 2018. szeptember és 2019. április közötti időszak üléseiről.


17. Az ülés berekesztése

Az ülést 12.53-kor berekesztik.


18. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat