Indiċi 
Minuti
PDF 277kWORD 79k
Il-Ħamis, 18 ta' April 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Avviż mill-Presidenza
 3.Qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali (dibattitu)
 4.Ambjent għal Single Window Marittima Ewropea ***I (dibattitu)
 5.Divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà ***I (dibattitu)
 6.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  6.1.Iċ-Ċina, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi u etniċi
  6.2.Il-Kamerun
  6.3.Il-Brunei
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Talba għat-tneħħija tal-immunità
 9.Kompożizzjoni tal-Parlament
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.Iċ-Ċina, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi u etniċi (votazzjoni)
  10.2.Il-Kamerun (votazzjoni)
  10.3.Il-Brunei (votazzjoni)
  10.4.Ftehim dwar il-kooperazzjoni fil-ġustizzja kriminali bejn il-Eurojust u r-Renju tad-Danimarka * (votazzjoni)
  10.5.Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali ***I (votazzjoni)
  10.6.Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda ***I (votazzjoni)
  10.7.Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija ***I (votazzjoni)
  10.8.L-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju ***I (votazzjoni)
  10.9.Konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali ***I (votazzjoni)
  10.10.Fond Ewropew għad-Difiża ***I (votazzjoni)
  10.11.Skoperturi fil-forma ta' bonds koperti ***I (votazzjoni)
  10.12.Bonds koperti u superviżjoni pubblika ta' bonds koperti ***I (votazzjoni)
  10.13.InvestEU ***I (votazzjoni)
  10.14.Ambjent għal Single Window Marittima Ewropea ***I (votazzjoni)
  10.15.Divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà ***I (votazzjoni)
  10.16.Il-pollutanti organiċi persistenti ***I (votazzjoni)
  10.17.L-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar ut-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivati OTC, u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet ***I (votazzjoni)
  10.18.Awtorizzazzjoni ta’ CCPs u rikonoxximent ta’ CCPs ta’ pajjiżi terzi ***I (votazzjoni)
  10.19.Il-promozzjoni tal-użu ta' swieq tat-tkabbir tal-SMEs ***I (votazzjoni)
  10.20.Negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew: proposta leġiżlattiva (votazzjoni)
  10.21.Qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Petizzjonijiet
 14.Dokumenti mressqa
 15.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 16.Approvazzjoni tal-Minuti u trażmissjoni tat-testi adottati
 17.Għeluq tas-seduta
 18.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Avviż mill-Presidenza

B'segwitu għall-konklużjonijiet tal-Kumitat Konsultattiv kompetenti għall-ilmenti ta' fastidju bejn assistenti parlamentari akkreditati, minn naħa, u Membri tal-Parlament Ewropew, mill-oħra, b'kunsiderazzjoni tal-osservazzjonijiet miktuba tal-Membru kkonċernat u wara li semagħha, il-President iddeċieda li jimponi sanzjoni kontra Maria João Rodrigues, skont l-Artikolu 11(6), u l-Artikolu 166 tar-Regoli ta' Proċedura, b'segwitu għall-imġiba tagħha lejn l-assistent parlamentari akkreditat tagħha, li tikkostitwixxi fastidju psikoloġiku. Is-sanzjoni tikkonsisti fi twissija.

Id-deċiżjoni ġiet innotifikata lill-Membru kkonċernat il-ġurnata ta' qabel, u hi tista' tintroduċi appell intern kontra d-deċiżjoni lill-Bureau, skont l-Artikolu 167 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament. Dan l-appell jissospendi l-applikazzjoni ta' din is-sanzjoni.


3. Qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Julie Girling f'isem il-Grupp PPE, Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D, Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Intervent ta': Violeta Bulc.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Jens Gieseke, f'isem il-Grupp PPE, Jytte Guteland, f'isem il-Grupp S&D, Bolesław G. Piecha, f'isem il-Grupp ECR, Frédérique Ries, f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout, f'isem il-Grupp Verts/ALE u Piernicola Pedicini, f'isem il-Grupp EFDD, dwar qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.21 tal-Minuti ta' 18.4.2019.


4. Ambjent għal Single Window Marittima Ewropea ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ambjent għal Single Window Marittima Ewropea u li jħassar id-Direttiva 2010/65/UE [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Wim van de Camp f'isem il-Grupp PPE, Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Jill Seymour f'isem il-Grupp EFDD, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki u Nicola Caputo.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Jiří Pospíšil u Bill Etheridge.

Interventi ta': Violeta Bulc u Deirdre Clune.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.14 tal-Minuti ta' 18.4.2019.


5. Divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà u li jemenda d-Direttiva (UE) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Sirpa Pietikäinen f'isem il-Grupp PPE, Matt Carthy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bill Etheridge f'isem il-Grupp EFDD, Babette Winter u Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini.

Intervent ta': Lieve Wierinck f'isem il-Grupp ALDE.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo.

Interventi ta': Federica Mogherini u Paul Tang.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.15 tal-Minuti ta' 18.4.2019.


6. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 17.4.2019.)


6.1. Iċ-Ċina, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi u etniċi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 u B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová u Nathalie Griesbeck ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker u Pavel Svoboda.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes u Jean-Luc Schaffhauser.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.1 tal-Minuti ta' 18.4.2019.


6.2. Il-Kamerun

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 u B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini u Marietje Schaake ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Juan Fernando López Aguilar f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Cécile Kashetu Kyenge u Jean-Luc Schaffhauser.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová u Csaba Sógor, ukoll dwar is-suġġett tad-dibattitu preċedenti.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.2 tal-Minuti ta' 18.4.2019.


6.3. Il-Brunei

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 u B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský u Marietje Schaake ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Jacques Colombier f'isem il-Grupp ENF, u Elena Valenciano.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák u Jiří Pospíšil.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.3 tal-Minuti ta' 18.4.2019.

(Is-seduta ġiet sospiża f'11.44 sa ma sar ħin għall-votazzjonijiet.)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President


7. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.

°
° ° °

Il-President għamel dikjarazzjoni li fiha sellem lid-29 vittma tal-inċident b'karozza tal-linja li seħħ ilbieraħ f'Madeira.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.

Intervent ta': José Inácio Faria.


8. Talba għat-tneħħija tal-immunità

L-awtoritajiet Franċiżi kompetenti ressqu talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marie-Christine Arnautu fl-ambitu ta' informazzjoni ġudizzjarja miftuħa fil-Qorti Reġjonali ta' Pariġi.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


9. Kompożizzjoni tal-Parlament

Linda McAvan avżat bil-miktub bir-riżenja tagħha minn Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 19 ta' April 2019.

Bi qbil mal-Artikolu 4 tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.

°
° ° °

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) biex tirringrazzja lill-Parlament għall-kooperazzjoni tiegħu matul il-mandat li qed jintemm.

Interventi ta' Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada u Alojz Peterle.


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


10.1. Iċ-Ċina, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-minoranzi reliġjużi u etniċi (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 u B8-0260/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0255/2019

(flok B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 u B8-0260/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés u Elmar Brok, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post u Jo Leinen, f'isem il-Grupp S&D,

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek u Anna Elżbieta Fotyga, f'isem il-Grupp ECR

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Mirja Vehkaperä, f'isem il-Grupp ALDE.

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand u Helga Trüpel, f'isem il-Grupp Verts/ALE

Adozzjoni (P8_TA(2019)0422)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0257/2019 iddekadiet.)

Interventi

Michaela Šojdrová ppreżentat emenda orali għall-premessa A. L-emenda orali ġiet aċċettata.


10.2. Il-Kamerun (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 u B8-0254/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0245/2019

(flok B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 u B8-0254/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés u Elmar Brok, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Mirja Vehkaperä, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun u Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná u Helmut Scholz, f'isem il-Grupp GUE/NGL

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano u Laura Agea, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0423)


10.3. Il-Brunei (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 u B8-0251/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0242/2019

(flok B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 u B8-0251/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman u Elmar Brok, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D ;

—   Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR;

—   Umas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans u Mirja Vehkaperä, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert u Terry Reintke, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga u Kateřina Konečná, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano u Laura Agea, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0424)


10.4. Ftehim dwar il-kooperazzjoni fil-ġustizzja kriminali bejn il-Eurojust u r-Renju tad-Danimarka * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali bejn il-Eurojust u r-Renju tad-Danimarka [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0425)


10.5. Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

Interventi ta': Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, li talbet rapport tal-votazzjoni f'konformità mal-Artikolu 190(4) tar-Regolament ta' Proċedura u Guillaume Balas (rapporteur), kontra din it-talba.

B'VSI (291 vot favur, 284 kontra, 6 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba.


10.6. Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

FTEHIM PROVIŻORJU u DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0426)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.7. Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/33/KE dwar il-promozzjoni ta’ vetturi ta’ trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0427)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.8. L-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward tal-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0428)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.9. Konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward tal-konverżjonijiet, tal-mergers u tad-diviżjonijiet transkonfinali [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0429)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.10. Fond Ewropew għad-Difiża ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0430)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.11. Skoperturi fil-forma ta' bonds koperti ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' skoperturi fil-forma ta' bonds koperti [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0431)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.12. Bonds koperti u superviżjoni pubblika ta' bonds koperti ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta' bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta' bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

FTEHIM PROVIŻORJU u DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0432)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.13. InvestEU ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: José Manuel Fernandes u Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0433)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Intervent

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà), biex tagħmel dikjarazzjoni f'isem il-Kummissjoni.


10.14. Ambjent għal Single Window Marittima Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ambjent għal Single Window Marittima Ewropea u li jħassar id-Direttiva 2010/65/UE [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0434)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.15. Divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar divulgazzjonijiet relatati ma' investimenti sostenibbli u riskji għas-sostenibbiltà u li jemenda d-Direttiva (UE) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0435)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.16. Il-pollutanti organiċi persistenti ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-pollutanti organiċi persistenti (riformulazzjoni) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0436)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.17. L-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar ut-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivati OTC, u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, is-sospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, ir-rekwiżiti tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-reġistrazzjoni u s-superviżjoni ta’ repożitorji tat-tranżazzjonijiet u r-rekwiżiti għar-repożitorju tat-tranżazzjonijiet [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0437)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.18. Awtorizzazzjoni ta’ CCPs u rikonoxximent ta’ CCPs ta’ pajjiżi terzi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' CCPs u r-rekwiżiti għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi. [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0438)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.19. Il-promozzjoni tal-użu ta' swieq tat-tkabbir tal-SMEs ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 596/2014 u (UE) Nru 2017/1129 fejn tidħol il-promozzjoni tal-użu ta' swieq tat-tkabbir tal-SMEs [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0439)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.20. Negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew: proposta leġiżlattiva (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0238/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0440)


10.21. Qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0241/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0441)


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

(Ħin tal-votazzjonijiet tal-Ħamis 18 ta' April 2019)

Rapport Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Rapport Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Rapport Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Rapport Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Rapport Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek u Eleonora Forenza

Rapport Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Negozjati mal-Kunsill u mal-Kummissjoni dwar id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew: proposta leġiżlattivaB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Qafas komprensiv tal-Unjoni Ewropea dwar l-interferenti endokrinali - B8-0241/2019
José Inácio Faria u Dobromir Sośnierz.

(Ħin tal-votazzjonijiet tal-Erbgħa 17 ta' April 2019)

Rapport Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit tal-internet tal-Parlament, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


13. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin iddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, u ġew riferuti lill-kumitat responsabbli, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 12 ta' April 2019

(*) Isem kunfidenzjali

(*)Bruno Terriou (Nru°0219/2019); (*) (Nru°0220/2019); Stefan Jorde (Nru°0221/2019); (*) (Nru°0222/2019); (*) (Nru°0223/2019); (*) (Nru°0224/2019); Maarit Nermes (Nru°0225/2019); (*) (Nru°0226/2019); Dana Mošničková (Nru°0227/2019); (*) (Nru°0228/2019); Isabelle Thibault (Nru°0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (Nru°0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (Nru°0231/2019); Bruno Terriou (Nru°0232/2019); Christine Gibson (Nru°0233/2019); (*) (Nru°0234/2019); Rute Sobral (Nru°0235/2019); Rui Martins (Nru°0236/2019); (*) (Nru°0237/2019); (*) (Nru°0238/2019); Bruno Terriou (Nru°0239/2019); Marios Achelleos (Nru°0240/2019); Georges Papageorgiou (Nru°0241/2019); José Manuel Lago Costas (Nru°0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (Nru°0243/2019); José Ignacio Domínguez (Nru°0244/2019); Bernd Fritz (Nru°0245/2019); (*) (Nru°0246/2019); Joachim Schulz (Nru°0247/2019); Benedetto Rubetti (Nru°0248/2019); Fritz Pirker (Nru°0249/2019); Renato Lelli (Nru°0250/2019); Silvana Casini (Nru°0251/2019); Giovanni Piazza (Nru°0252/2019); (*) (Nru°0253/2019); Cristian Moldovan (Nru°0254/2019); (*) (Nru°0255/2019); (*) (Nru°0256/2019); Alberto González García (Nru°0257/2019); (*) (Nru°0258/2019); Julian Hopes (Nru°0259/2019); (*) (Nru°0260/2019); (*) (Nru°0261/2019); Fred Woodhead (Nru°0262/2019); (*) (Nru°0263/2019); (*) (Nru°0264/2019); (*) (Nru°0265/2019); (*) (Nru°0266/2019); (*) (Nru°0267/2019); Moustafa Chatzouz (Nru°0268/2019); Bruno Terriou (Nru°0269/2019); Christine Vukovic (Nru°0270/2019); Silvia Oñate Moya (Nru°0271/2019); (*) (Nru°0272/2019); Jerzy Warszyński (Nru°0273/2019); (*) (Nru°0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (Nru°0275/2019); Jorge Caccia (Nru°0276/2019); (*) (Nru°0277/2019); (*) (Nru°0278/2019); (*) (Nru°0279/2019); (*) (Nru°0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (Nru°0281/2019); (*) (Nru°0282/2019); (*) (Nru°0283/2019); (*) (Nru°0284/2019); Rosie Walters (Nru°0285/2019); Bert Vanhelmont (Nru°0286/2019); (*) (Nru°0287/2019); Wolfgang Gerber (Nru°0288/2019); (*) (Nru°0289/2019); (*) (Nru°0290/2019); (*) (Nru°0291/2019); Fabio César Pereira Ferreira Rocha (Nru°0292/2019); Michele Canesi (Nru°0293/2019); (*) (Nru°0294/2019); (*) (Nru°0295/2019); (*) (Nru°0296/2019).

Il-President avża li fid-data 12 ta' April 2019, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(15) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet li rċieva l-Parlament Ewropew, mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas huma residenti fi Stat Membru, u lanqas ma għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Stat Membru.


14. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà kif ukoll għall-estensjoni tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

LIBE

2) mill-Membri

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-impjiegi u l-preferenza Ewropea fl-akkwist pubbliku fl-Ewropa (B8-0220/2019)

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

EMPL

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-liberalizzazzjoni tal-arranġamenti dwar il-viża mal-Kosovo (B8-0233/2019)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano u Marco Zullo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-identità diġitali universali: dritt fundamentali għaċ-ċittadini Ewropej kollha (B8-0236/2019)

irriferut

responsabbli :

LIBE


15. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 2 ta' Lulju 2019 sad-data 4 ta' Lulju 2019.


16. Approvazzjoni tal-Minuti u trażmissjoni tat-testi adottati

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

Minħabba li din kienet l-aħħar seduta prevista għal-leġiżlatura attwali, il-President ippropona lill-Parlament li jagħti deroga tal-Artikoli 192 u 193 tar-Regoli ta' Proċedura u li japprova minn issa l-Minuti tas-seduta tal-lum kif ukoll li jittrażmetti lid-destinatarji t-testi adottati tal-perjodu attwali tas-sessjoni.

Il-Parlament qabel ma' din il-proċedura u approva l-Minuti.

°
° ° °

Elena Valenciano kienet skużata għas-seduti tal-10 u l-11 ta' Diċembru 2018.

Curzio Maltese kien skużat għall-perjodi ta' sessjoni minn Settembru 2018 sa April 2019.


17. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.53.


18. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Aġġornata l-aħħar: 2 ta' Awwissu 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza