Index 
Proces-verbal
PDF 271kWORD 78k
Joi, 18 aprilie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Comunicarea Președintelui
 3.Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini (dezbatere)
 4.Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim ***I (dezbatere)
 5.Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate ***I (dezbatere)
 6.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  6.1.China, în special situația minorităților religioase și etnice
  6.2.Camerun
  6.3.Brunei
 7.Reluarea ședinței
 8.Cerere de ridicare a imunității
 9.Componența Parlamentului
 10.Votare
  10.1.China, în special situația minorităților religioase și etnice (vot)
  10.2.Camerun (vot)
  10.3.Brunei (vot)
  10.4.Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală * (vot)
  10.5.Coordonarea sistemelor de securitate socială ***I (vot)
  10.6.Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (vot)
  10.7.Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ***I (vot)
  10.8.Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale ***I (vot)
  10.9.Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere ***I (vot)
  10.10.Fondul european de apărare ***I (vot)
  10.11.Expunerile sub formă de obligațiuni garantate ***I (vot)
  10.12.Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate ***I (vot)
  10.13.InvestEU ***I (vot)
  10.14.Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim ***I (vot)
  10.15.Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate ***I (vot)
  10.16.Poluanții organici persistenți ***I (vot)
  10.17.Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții ***I (vot)
  10.18.Autorizarea contrapărților centrale și recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe ***I (vot)
  10.19.Promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri ***I (vot)
  10.20.Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă (vot)
  10.21.Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Petiții
 14.Depunere de documente
 15.Calendarul următoarelor ședințe
 16.Aprobarea proceselor verbale și transmiterea textelor adoptate
 17.Ridicarea ședinței
 18.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Comunicarea Președintelui

În urma concluziilor Comitetului consultativ privind hărțuirea la locul de muncă și prevenirea acesteia, în ceea ce privește plângerile depuse de asistenți parlamentari acreditați împotriva unor deputați în Parlamentul European, ținând seama de observațiile scrise ale deputatei respective și după audierea ei, Președintele a decis să impună o sancțiune împotriva Mariei João Rodrigues, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) și cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, ca urmare a comportamentului său față de asistentul său parlamentar acreditat, care constituie hărțuire psihologică. Sancțiunea constă dintr-o mustrare.

Decizia a fost notificată ieri deputatei respective, ea putând să introducă în fața Biroului o cale de atac internă împotriva deciziei, în conformitate cu articolul 167 din Regulamentul de procedură. Această cale de atac suspendă aplicarea sancțiunii.


3. Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Julie Girling, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE.

A intervenit Violeta Bulc.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE et Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, referitoare la un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.21 al PV din 18.4.2019.


4. Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Jill Seymour, în numele Grupului EFDD, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki și Nicola Caputo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil și Bill Etheridge.

Au intervenit Violeta Bulc și Deirdre Clune.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.14 al PV din 18.4.2019.


5. Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang și-a prezentat raportul.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Babette Winter și Pervenche Berès, în numele Grupului S&D.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Maria Grapini.

A intervenit Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Nicola Caputo.

Au intervenit Federica Mogherini și Paul Tang.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.15 al PV din 18.4.2019.


6. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 17.4.2019.)


6.1. China, în special situația minorităților religioase și etnice

Propuneri de rezoluții B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 și B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová și Nathalie Griesbeck au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker și Pavel Svoboda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes și Jean-Luc Schaffhauser.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 18.4.2019.


6.2. Camerun

Propuneri de rezoluții B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 și B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini și Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Cécile Kashetu Kyenge și Jean-Luc Schaffhauser.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová și Csaba Sógor, de asemenea cu privire la obiectul dezbaterii precedente.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 18.4.2019.


6.3. Brunei

Propuneri de rezoluții B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 și B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský și Marietje Schaake au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Neena Gill, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, și Elena Valenciano.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák și Jiří Pospíšil.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 18.4.2019.

(Ședința a fost suspendată la 11.44 în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte


7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.00.

°
° ° °

Președintele a făcut o declarație în care a adus un omagiu celor 29 de victime ale accidentului de autobuz care s-a petrecut în Madeira, în cursul zilei precedente.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.

A intervenit José Inácio Faria.


8. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile franceze competente au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Marie-Christine Arnautu, în cadrul unei cercetări judecătorești deschise în fața Tribunalului de Mare Instanță din Paris.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


9. Componența Parlamentului

Linda McAvan și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputată în Parlament, aceasta producând efecte de la 19 aprilie 2019.

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat existența locului vacant cu efect de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.

°
° ° °

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate), care i-a mulțumit Parlamentului pentru cooperare în cursul acestui mandat care este pe cale să se încheie.

Au intervenit Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada și Alojz Peterle.


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


10.1. China, în special situația minorităților religioase și etnice (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 și B8-0260/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0255/2019

(care înlocuiește B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 și B8-0260/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Jo Leinen, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand și Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2019)0422)

(Propunerea de rezoluție B8-0257/2019 a devenit caducă.)

Intervenții

Michaela Šojdrová a prezentat un amendament oral la considerentul A. Amendamentul oral a fost reținut.


10.2. Camerun (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 și B8-0254/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0245/2019

(care înlocuiește B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 și B8-0254/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Maria Arena, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná și Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano și Laura Agea, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 și B8-0251/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0242/2019

(care înlocuiește B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 și B8-0251/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman și Elmar Brok, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert și Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga și Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano și Laura Agea, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0424)


10.4. Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală * (vot)

Raport or la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Regatul Danemarcei [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0425)


10.5. Coordonarea sistemelor de securitate socială ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Majoritate simplă)

Au intervenit Helga Stevens, în numele Grupului ECR, pentru a solicita reportarea votării în conformitate cu articolul 190 alineatul (4) din Regulamentul de procedură și Guillaume Balas (raportor), împotriva cererii respective.

Prin AN (291 pentru, 284 împotrivă, 6 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.


10.6. Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0426)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.7. Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0427)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.8. Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0428)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.9. Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0429)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.10. Fondul european de apărare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0430)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.11. Expunerile sub formă de obligațiuni garantate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0431)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.12. Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0432)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.13. InvestEU ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0433)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenție

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) pentru a face o declarație în numele Comisiei.


10.14. Mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0434)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.15. Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0435)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.16. Poluanții organici persistenți ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0436)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.17. Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0437)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.18. Autorizarea contrapărților centrale și recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0438)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.19. Promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0439)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


10.20. Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă (vot)

Propunere de rezoluție B8-0238/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0440)


10.21. Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini (vot)

Propunere de rezoluție B8-0241/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0441)


11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

(Vot joi 18 aprilie 2019)

Raport Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Raport Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Raport Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Raport Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Raport Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek și Eleonora Forenza

Raport Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativăB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini - B8-0241/2019
José Inácio Faria și Dobromir Sośnierz.

(Vot miercuri 17 aprilie 2019)

Raport Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


13. Petiții

Următoarele petiții au fost înscrise în registrul general în datele indicate mai jos și au fost retrimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

12 aprilie 2019

(*) Nume confidențial

(*) Bruno Terriou (n° 0219/2019); (*) (n° 0220/2019); Stefan Jorde (n° 0221/2019); (*) (n° 0222/2019); (*) (n° 0223/2019); (*) (n° 0224/2019); Maarit Nermes (n° 0225/2019); (*) (n° 0226/2019); Dana Mošničková (n° 0227/2019); (*) (n° 0228/2019); Isabelle Thibault (n° 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (n° 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (n° 0231/2019); Bruno Terriou (n° 0232/2019); Christine Gibson (n° 0233/2019); (*) (n° 0234/2019); Rute Sobral (n° 0235/2019); Rui Martins (n° 0236/2019); (*) (n° 0237/2019); (*) (n° 0238/2019); Bruno Terriou (n° 0239/2019); Marios Achelleos (n° 0240/2019); Georges Papageorgiou (n° 0241/2019); José Manuel Lago Costas (n° 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (n° 0243/2019); José Ignacio Domínguez (n° 0244/2019); Bernd Fritz (n° 0245/2019); (*) (n° 0246/2019); Joachim Schulz (n° 0247/2019); Benedetto Rubetti (n° 0248/2019); Fritz Pirker (n° 0249/2019); Renato Lelli (n° 0250/2019); Silvana Casini (n° 0251/2019); Giovanni Piazza (n° 0252/2019); (*) (n° 0253/2019); Cristian Moldovan (n° 0254/2019); (*) (n° 0255/2019); (*) (n° 0256/2019); Alberto González García (n° 0257/2019); (*) (n° 0258/2019); Julian Hopes (n° 0259/2019); (*) (n° 0260/2019); (*) (n° 0261/2019); Fred Woodhead (n° 0262/2019); (*) (n° 0263/2019); (*) (n° 0264/2019); (*) (n° 0265/2019); (*) (n° 0266/2019); (*) (n° 0267/2019); Moustafa Chatzouz (n° 0268/2019); Bruno Terriou (n° 0269/2019); Christine Vukovic (n° 0270/2019); Silvia Oñate Moya (n° 0271/2019); (*) (n° 0272/2019); Jerzy Warszyński (n° 0273/2019); (*) (n° 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (n° 0275/2019); Jorge Caccia (n° 0276/2019); (*) (n° 0277/2019); (*) (n° 0278/2019); (*) (n° 0279/2019); (*) (n° 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (n° 0281/2019); (*) (n° 0282/2019); (*) (n° 0283/2019); (*) (n° 0284/2019); Rosie Walters (n° 0285/2019); Bert Vanhelmont (n° 0286/2019); (*) (n° 0287/2019); Wolfgang Gerber (n° 0288/2019); (*) (n° 0289/2019); (*) (n° 0290/2019); (*) (n° 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (n° 0292/2019); Michele Canesi (n° 0293/2019); (*) (n° 0294/2019); (*) (n° 0295/2019); (*) (n° 0296/2019).

Președintele, în conformitate cu dispozițiile articolului 215 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, a trimis la 12 aprilie 2019 comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate care au drept scop să răspundă provocărilor actuale legate de migrație, de fluxurile de refugiați și de amenințările la adresa securității, precum și pentru finanțarea extinderii Programului de sprijin pentru reforme structurale (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

LIBE

2) de către deputați

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la ocuparea forței de muncă și preferința europeană în achizițiile publice din Europa (B8-0220/2019)

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

EMPL

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la liberalizarea regimului de vize pentru Kosovo (B8-0233/2019)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano Marco Zullo. Propunere de rezoluție referitoare la identitatea digitală universală: un drept fundamental al tuturor cetățenilor europeni (B8-0236/2019)

retrimis

comisiei competente :

LIBE


15. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 2 iulie 2019 și 4 iulie 2019.


16. Aprobarea proceselor verbale și transmiterea textelor adoptate

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

Fiind vorba de ultima ședință prevăzută pentru prezenta legislatură, Președintele a propus Parlamentului să accepte o derogare de la articolele 192 și 193 din Regulamentul de procedură și să aprobe chiar atunci procesul-verbal al ședinței de azi, precum și să se transmită destinatarilor aferenți textele adoptate în cursul prezentei perioade de sesiune.

Parlamentul și-a dat acordul la procedură și a aprobat procesul-verbal.

°
° ° °

Absența lui Elena Valenciano a fost aprobată pentru ședințele din 10 și 11 decembrie 2018.

Curzio Maltese a fost scuzat pentru perioadele de sesiune dintre septembrie 2018 și aprilie 2019.


17. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 12.53.


18. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Ultima actualizare: 2 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate