Kazalo 
Zapisnik
PDF 263kWORD 78k
Četrtek, 18. april 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sporočilo predsedstva
 3.Celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih (razprava)
 4.Okolje enotnega evropskega okenca za pomorski sektor ***I (razprava)
 5.Razkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ***I (razprava)
 6.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
6.1.Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin
  
6.2.Kamerun
  
6.3.Brunej
 7.Nadaljevanje seje
 8.Zahteva za odvzem imunitete
 9.Sestava Parlamenta
 10.Čas glasovanja
  
10.1.Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin (glasovanje)
  
10.2.Kamerun (glasovanje)
  
10.3.Brunej (glasovanje)
  
10.4.Sporazum o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Dansko * (glasovanje)
  
10.5.Koordinacija sistemov socialne varnosti ***I (glasovanje)
  
10.6.Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila ***I (glasovanje)
  
10.7.Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz ***I (glasovanje)
  
10.8.Uporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb ***I (glasovanje)
  
10.9.Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve ***I (glasovanje)
  
10.10.Evropski obrambni sklad ***I (glasovanje)
  
10.11.Izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice ***I (glasovanje)
  
10.12.Krite obveznice in njihov javni nadzor ***I (glasovanje)
  
10.13.InvestEU ***I (glasovanje)
  
10.14.Evropsko okolje enotnega okenca za pomorski sektor ***I (glasovanje)
  
10.15.Razkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ***I (glasovanje)
  
10.16.Obstojna organska onesnaževala ***I (glasovanje)
  
10.17.Obveznost kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za izvedene finančne instrumente OTC in repozitoriji sklenjenih poslov ***I (glasovanje)
  
10.18.Izdaja dovoljenj CNS in zahteve za priznanje CNS iz tretjih držav ***I (glasovanje)
  
10.19.Spodbujanje uporabe zagonskih trgov MSP ***I (glasovanje)
  
10.20.Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog (glasovanje)
  
10.21.Celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Peticije
 14.Predložitev dokumentov
 15.Datum naslednjih sej
 16.Sprejetje zapisnikov in posredovanje sprejetih besedil
 17.Zaključek seje
 18.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Sporočilo predsedstva

Po sklepih posvetovalnega odbora za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja akreditiranih parlamentarnih pomočnikov poslancev Evropskega parlamenta, ob upoštevanju pisnih pripomb zadevne poslanke in po njenem ustnem zaslišanju se je predsednik odločil, da Marii João Rodrigues zaradi njenega vedenja do akreditiranega parlamentarnega pomočnika, ki predstavlja psihološko nadlegovanje, v skladu s členom 11(6) in členom 166 Poslovnika izreče kazen, in sicer opomin.

Zadevna poslanka je bila včeraj obveščena o sklepu in lahko v skladu s členom 167 Poslovnika pri predsedstvu zoper sklep vloži notranjo pritožbo. S to pritožbo se prekine izvajanje kazni.


3. Celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih (razprava)

Izjava Komisije: Celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Julie Girling v imenu skupine PPE, Miriam Dalli v imenu skupine S&D, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL in Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE.

Govorila je Violeta Bulc.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Jens Gieseke v imenu skupine PPE, Jytte Guteland v imenu skupine S&D, Bolesław G. Piecha v imenu skupine ECR, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD o celovitem okviru Evropske unije o endokrinih motilcih (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.21 zapisnika z dne 18.4.2019.


4. Okolje enotnega evropskega okenca za pomorski sektor ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune je predstavila poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Wim van de Camp v imenu skupine PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Jill Seymour v imenu skupine EFDD, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki in Nicola Caputo.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Jiří Pospíšil in Bill Etheridge.

Govorili sta Violeta Bulc in Deirdre Clune.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika z dne 18.4.2019.


5. Razkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang je predstavil poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Sirpa Pietikäinen v imenu skupine PPE, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Bill Etheridge v imenu skupine EFDD, Babette Winter in Pervenche Berès v imenu skupine S&D.

Po postopku "catch the eye" je govorila Maria Grapini.

Govorila je Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE.

Po postopku "catch the eye" je govoril Nicola Caputo.

Govorila sta Federica Mogherini in Paul Tang.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.15 zapisnika z dne 18.4.2019.


6. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej: točka 2 zapisnika z dne 17.4.2019.)


6.1. Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin

Predlogi resolucij B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 in B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová in Nathalie Griesbeck so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker in Pavel Svoboda.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes in Jean-Luc Schaffhauser.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 18.4.2019.


6.2. Kamerun

Predlogi resolucij B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 in B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini in Marietje Schaake so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Cécile Kashetu Kyenge in Jean-Luc Schaffhauser.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová in Csaba Sógor, pravtako o temi prejšnje razprave.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 18.4.2019.


6.3. Brunej

Predlogi resolucij B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 in B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský in Marietje Schaake so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Neena Gill v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Jacques Colombier v imenu skupine ENF in Elena Valenciano.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák in Jiří Pospíšil.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 18.4.2019.

(Seja je bila prekinjena ob __[A233255]__ v pričakovanju časa glasovanja.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


7. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.00.

°
° ° °

Predsednik je podal izjavo, v kateri se je spomnil na 29 žrtev nesreče avtobusa na Madeiri.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

Govoril je José Inácio Faria.


8. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni francoski organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Marie-Christine Arnautu v okviru pripravljalnega postopka, sproženega na prvostopenjskem sodišču v Parizu.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


9. Sestava Parlamenta

Linda McAvan je pisno sporočila svoj odstop s funkcije poslanke Evropskega parlamenta z veljavo od 19. aprila 2019.

Parlament v skladu s členom 4 Poslovnika razglasi sprostitev sedeža, ki velja od tega datuma, in o tem obvesti pristojni organ države članice.

°
° ° °

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko), ki se je Parlamentu zahvalila za sodelovanje v iztekajočem se mandatu.

Govorili so Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada in Alojz Peterle.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


10.1. Kitajska, predvsem položaj verskih in etničnih manjšin (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 in B8-0260/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0255/2019

(ki nadomešča B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 in B8-0260/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés in Elmar Brok v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post in Jo Leinen v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand in Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2019)0422)

(Predlog resolucije B8-0257/2019 je brezpredmeten.)

Govori

Michaela Šojdrová je predložila ustni predlog spremembe k uvodni izjavi A. Ustni predlog spremembe je bil sprejet.


10.2. Kamerun (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 in B8-0254/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0245/2019

(ki nadomešča B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 in B8-0254/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés in Elmar Brok v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Maria Arena v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun in Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná in Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano in Laura Agea v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunej (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 in B8-0251/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0242/2019

(ki nadomešča B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 in B8-0251/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman in Elmar Brok v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock v imenu skupine ECR;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert in Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga in Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano in Laura Agea v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2019)0424)


10.4. Sporazum o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Dansko * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Kraljevino Dansko s strani Eurojusta [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0425)


10.5. Koordinacija sistemov socialne varnosti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(potrebna navadna večina)

Govorila sta Helga Stevens v imenu skupine ECR, ki je zahtevala, da se glasovanje v skladu s členom 190(4) Poslovnika preloži, in Guillaume Balas (poročevalec), ki je tej zahteval nasprotoval.

Parlament je poimenskim glasovanjem (291 za, 284 proti, 6 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.


10.6. Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

ZAČASNI SPORAZUM in IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0426)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.7. Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0427)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.8. Uporaba digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0428)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.9. Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0429)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.10. Evropski obrambni sklad ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0430)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.11. Izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0431)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.12. Krite obveznice in njihov javni nadzor ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

ZAČASNI SPORAZUM in IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0432)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.13. InvestEU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0433)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govor

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko), ki je podala izjavo v imenu Komisije.


10.14. Evropsko okolje enotnega okenca za pomorski sektor ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0434)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.15. Razkrivanje informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Paul Tang (A8-0363/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0435)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.16. Obstojna organska onesnaževala ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Julie Girling (A8-0336/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0436)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.17. Obveznost kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za izvedene finančne instrumente OTC in repozitoriji sklenjenih poslov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Werner Langen (A8-0181/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0437)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.18. Izdaja dovoljenj CNS in zahteve za priznanje CNS iz tretjih držav ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0438)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.19. Spodbujanje uporabe zagonskih trgov MSP ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Anne Sander (A8-0437/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0439)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


10.20. Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlog (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0238/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0440)


10.21. Celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0241/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0441)


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v četrtek, 18. aprila 2019)

Poročilo: Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Poročilo: Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Poročilo: Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Poročilo: Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Poročilo: Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek in Eleonora Forenza

Poročilo: Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Pogajanja s Svetom in Komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave: zakonodajni predlogB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih - B8-0241/2019
José Inácio Faria in Dobromir Sośnierz.

(Čas glasovanja v sredo, 17. aprila 2019)

Poročilo: Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.


13. Peticije

Naslednje peticije so bile vpisane v register na navedene datume in so bile v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

12. aprila 2019

(*) ime vlagatelja zaupno

(*) Bruno Terriou (št. 0219/2019); (*) (št. 0220/2019); Stefan Jorde (št. 0221/2019); (*) (št. 0222/2019); (*) (št. 0223/2019); (*) (št. 0224/2019); Maarit Nermes (št. 0225/2019); (*) (št. 0226/2019); Dana Mošničková (št. 0227/2019); (*) (št. 0228/2019); Isabelle Thibault (št. 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (št. 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (št. 0231/2019); Bruno Terriou (št. 0232/2019); Christine Gibson (št. 0233/2019); (*) (št. 0234/2019); Rute Sobral (št. 0235/2019); Rui Martins (št. 0236/2019); (*) (št. 0237/2019); (*) (št. 0238/2019); Bruno Terriou (št. 0239/2019); Marios Achelleos (št. 0240/2019); Georges Papageorgiou (št. 0241/2019); José Manuel Lago Costas (št. 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (št. 0243/2019); José Ignacio Domínguez (št. 0244/2019); Bernd Fritz (št. 0245/2019); (*) (št. 0246/2019); Joachim Schulz (št. 0247/2019); Benedetto Rubetti (št. 0248/2019); Fritz Pirker (št. 0249/2019); Renato Lelli (št. 0250/2019); Silvana Casini (št. 0251/2019); Giovanni Piazza (št. 0252/2019); (*) (št. 0253/2019); Cristian Moldovan (št. 0254/2019); (*) (št. 0255/2019); (*) (št. 0256/2019); Alberto González García (št. 0257/2019); (*) (št. 0258/2019); Julian Hopes (št. 0259/2019); (*) (št. 0260/2019); (*) (št. 0261/2019); Fred Woodhead (št. 0262/2019); (*) (št. 0263/2019); (*) (št. 0264/2019); (*) (št. 0265/2019); (*) (št. 0266/2019); (*) (št. 0267/2019); Moustafa Chatzouz (št. 0268/2019); Bruno Terriou (št. 0269/2019); Christine Vukovic (št. 0270/2019); Silvia Oñate Moya (št. 0271/2019); (*) (št. 0272/2019); Jerzy Warszyński (št. 0273/2019); (*) (št. 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (št. 0275/2019); Jorge Caccia (št. 0276/2019); (*) (št. 0277/2019); (*) (št. 0278/2019); (*) (št. 0279/2019); (*) (št. 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (št. 0281/2019); (*) (št. 0282/2019); (*) (št. 0283/2019); (*) (št. 0284/2019); Rosie Walters (št. 0285/2019); Bert Vanhelmont (št. 0286/2019); (*) (št. 0287/2019); Wolfgang Gerber (št. 0288/2019); (*) (št. 0289/2019); (*) (št. 0290/2019); (*) (št. 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (št. 0292/2019); Michele Canesi (št. 0293/2019); (*) (št. 0294/2019); (*) (št. 0295/2019); (*) (št. 0296/2019).

Predsednik je sporočil, da je dne 12. aprila 2019 v skladu z določbami člena 215(15) Poslovnika pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj ter razširitve programa za podporo strukturnim reformam (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

LIBE

2) od poslancev Parlamenta

- Dominique Martin. Predlog resolucije o zaposlovanju in evropski prednosti pri javnih naročilih v Evropi (B8-0220/2019)

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

EMPL

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o liberalizaciji vizumske ureditve za Kosovo (B8-0233/2019)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano in Marco Zullo. Predlog resolucije o univerzalni digitalni identiteti: temeljni pravici vseh evropskih državljanov (B8-0236/2019)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE


15. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 2. julija 2019 do 4. julija 2019.


16. Sprejetje zapisnikov in posredovanje sprejetih besedil

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

Glede na to, da gre za zadnjo sejo sedanjega zakonodajnega obdobja, je predsednik predlagal Parlamentu, da odstopi od členov 192 in 193 Poslovnika ter zapisnik današnje seje potrdi zdaj in zadevnim naslovnikom posreduje besedila, sprejeta na tem delnem zasedanju.

Parlament se je s tem postopkom strinjal in potrdil zapisnik.

°
° ° °

Elena Valenciano je bila opravičena za seji dne 10. in 11. decembra 2018.

Curzio Maltese je bil opravičen za odsotnost z delnih zasedanj od septembra 2018 do aprila 2019.


17. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 12.53.


18. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Zadnja posodobitev: 2. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov