Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

2. Σύνθεση του Σώματος

Λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση του Κοινοβουλίου μετά την τελευταία περίοδο συνόδου του απερχόμενου Κοινοβουλίου, η οποία είχε πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 18 Απριλίου 2019.

Οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Sergio Gutiérrez Prieto εξελέγησαν βουλευτές στο εθνικό κοινοβούλιο (Congreso de los Diputados) της Ισπανίας, μία θέση ασυμβίβαστη με τη θέση του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, οι έδρες τους καθίστανται κενές με ισχύ από την 21η Μαΐου 2019.

Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Pablo Arias Echeverría ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Teresa Jiménez-Becerril Barrio με ισχύ από την 21η Μαΐου 2019.

Ο Jeppe Kofod διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, ένα αξίωμα ασυμβίβαστο προς την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η έδρα του καθίσταται κενή με ισχύ από τις 27 Ιουνίου 2019.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου