Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 2. heinäkuuta 2019 - Strasbourg

2. Parlamentin kokoonpano

Parlamentin kokoonpanossa todettiin tapahtuneen seuraavat muutokset toimikautensa päättäneen parlamentin viimeisen, 15.–18. huhtikuuta 2019 pidetyn istuntojakson jälkeen.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Sergio Gutiérrez Prieto on valittu Espanjan kansallisen parlamentin jäseniksi (Congreso de los Diputados). Koska tämä tehtävä on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti edustajantoimien vapautuneen 21. toukokuuta 2019 alkaen.

Toimivaltaiset Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Pablo Arias Echeverría on nimitetty parlamentin jäseneksi Teresa Jiménez-Becerril Barrion tilalle 21. toukokuuta 2019 alkaen.

Jeppe Kofod on nimitetty Tanskan hallituksen ulkoasiainministeriksi. Koska tämä tehtävä on ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, parlamentti totesi työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 27. kesäkuuta 2019 alkaen.

Päivitetty viimeksi: 9. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö