Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 2 juli 2019 - Straatsburg

2. Samenstelling Parlement

Er wordt kennis genomen van de volgende wijzigingen in de samenstelling van het Parlement na de laatste vergaderperiode van het aftredende Parlement van 15 tot en met 18 april 2019.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Sergio Gutiérrez Prieto zijn verkozen tot lid van het nationale parlement van Spanje (Congreso de los Diputados). Deze functie is niet verenigbaar met de functie van lid van het Europees Parlement en overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement zijn hun zetels met ingang van 21 mei 2019 vacant geworden.

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Pablo Arias Echeverría tot lid van het Parlement, ter vervanging van Teresa Jiménez-Becerril Barrio, met ingang van 21 mei 2019.

Jeppe Kofod is benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken in de regering van Denemarken. Deze functie is niet verenigbaar met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement en overeenkomstig artikel 3, lid 2, 2e alinea, en artikel 4, lid 1, van het Reglement is zijn zetel met ingang van 27 juni 2019 vacant geworden.

Laatst bijgewerkt op: 9 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid