Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 2 iulie 2019 - Strasbourg

2. Componența Parlamentului

S-a luat act de următoarele modificări ale componenței Parlamentului după ultima perioadă de sesiune din legislatura anterioară a Parlamentului, care a avut loc în perioada 15-18 aprilie 2019.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Sergio Gutiérrez Prieto au fost aleși deputați în Parlamentul Național (Congreso de los Diputados) al Spaniei, funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European. În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, locurile lor au devenit vacante cu efect de la 21 mai 2019.

Autoritățile spaniole competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Pablo Arias Echeverría, în locul lui Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ca deputat în Parlament, cu efect de la 21 mai 2019.

Jeppe Kofod a fost numit ministrul afacerilor externe în guvernul Danemarcei, funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European. În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf și cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, locul lui a devenit vacant cu efect de la 21 mai 2019.

Ultima actualizare: 9 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate