Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 2. júla 2019 - Štrasburg

2. Zloženie Parlamentu

V zložení Parlamentu boli zohľadnené ďalej uvedené zmeny, ktoré nastali od poslednej schôdze končiaceho Parlamentu, ktorá sa konala od 15. do 18. apríla 2019:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Sergio Gutiérrez Prieto boli zvolení za poslancov národného parlamentu Španielska (Congreso de los Diputados). Táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, preto sa podľa článku 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku ich mandáty uvoľnili s účinnosťou od 21. mája 2019.

Príslušné španielske úrady oznámili, že Pablo Arias Echeverría bol s účinnosťou od 21. mája 2019 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Teresu Jiménez-Becerril Barriovú.

Jeppe Kofod bol vymenovaný za ministra zahraničných vecí Dánska. Táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, a preto sa podľa článku 3 ods. 2 druhého pododseku a článku 4 ods. 1 rokovacieho poriadku jeho mandát uvoľnil s účinnosťou od 27. júna 2019.

Posledná úprava: 9. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia