Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 2. juli 2019 - Strasbourg

4. Valgs prøvelse
CRE

Alle sagsakter vedrørende erklæringen om valget af medlemmerne ville blive henvist til det udvalg til valgs prøvelse, som skulle nedsættes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 206.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 2, deltager ethvert medlem, hvis mandat endnu ikke er prøvet, eller for hvem der ikke er truffet afgørelse om en indsigelse, i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, forudsat at de har undertegnet en skriftlig erklæring om, at de ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

I overensstemmelse med artikel 7 i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet kan medlemmer med hverv, som er uforenelige med mandatet som medlem af Europa-Parlamentet, ikke varetage dette mandat. De medlemmer, som endnu ikke havde undertegnet erklæringen om forenelighed, og som således endnu ikke havde fulde rettigheder, opfordredes til straks at gøre dette.

Seneste opdatering: 9. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik