Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

4. Έλεγχος των εντολών
Πλήρη Πρακτικά

Όλα τα έγγραφα σχετικά με την ανακοίνωση της εκλογής των βουλευτών θα διαβιβαστούν στην αρμόδια για τον έλεγχο της εντολής επιτροπή, η οποία πρέπει να συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 206 του Κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, και υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει τη δήλωση περί μη υπάρξεως ασυμβίβαστου, οι βουλευτές καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Πράξης περί εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, οι βουλευτές οι οποίοι κατέχουν θέση ασυμβίβαστη προς την εντολή του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να καταλάβουν την έδρα. Οι βουλευτές που δεν έχουν υπογράψει ακόμη τη δήλωση περί μη υπάρξεως ασυμβίβαστου και οι οποίοι δεν διαθέτουν ακόμη πλήρη δικαιώματα, καλούνται να το πράξουν αμέσως.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου