Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Utorok, 2. júla 2019 - Štrasburg

4. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
CRE

Všetky oznámenia týkajúce sa zvolenia poslancov budú postúpené výboru poverenému preskúmaním osvedčení o zvolení za poslanca, ktorý bude zriadený v súlade s článkom 206 rokovacieho poriadku.

Kým nebudú osvedčenia o zvolení za poslancov preskúmané alebo kým nebude prijaté rozhodnutie v akomkoľvek spore a za predpokladu, že poslanci už predtým podali písomné vyhlásenie, že nevykonávajú žiadnu nezlučiteľnú funkciu, v súlade s článkom 3 ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci zasadajú v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené.

V súlade s článkom 7 aktu o priamych a všeobecných voľbách členov Európskeho parlamentu nemôžu poslanci, ktorí vykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, zasadať v Parlamente. Poslanci, ktorí zatiaľ nepodpísali vyhlásenie, že nevykonávajú žiadnu nezlučiteľnú funkciu, a ktorí zatiaľ nepožívajú všetky svoje práva, sa vyzývajú, aby tak čo najskôr urobili.

Posledná úprava: 9. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia