Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Tisdagen den 2 juli 2019 - Strasbourg

4. Valprövning
Fullständigt förhandlingsreferat

Alla handlingar gällande tillkännagivande av val av ledamöter skulle överlämnas till utskottet med ansvar för valprövning, vilket skulle inrättas i enlighet med artikel 206 i arbetsordningen.

Fram till dess att ledamöternas behörighet hade prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, skulle ledamöterna, i enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och dess organ och ha alla rättigheter av följer av uppdraget, förutsatt att de undertecknat den skriftliga förklaringen om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Enligt artikel 7 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet får de ledamöter som har uppdrag som inte är förenliga med uppdraget som ledamot i Europaparlamentet inte sitta i parlamentet. De ledamöter som ännu inte hade undertecknat förklaringen om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet uppmanades att göra detta omedelbart.

Senaste uppdatering: 9 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy