Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Dinsdag 2 juli 2019 - Straatsburg

5. Verkiezing van de Voorzitter en de ondervoorzitters (benoeming van stemopnemers)
Volledige verslagen

De verkiezing van de Voorzitter staat voor morgen gepland.

Antonio Tajani (het lid dat voorlopig het voorzitterschap waarneemt) deelt mee dat voordrachten overeenkomstig artikel 15, lid 1, van het Reglement met instemming van de betrokkenen dienen te geschieden, en wel door een fractie of ten minste 38 leden, uiterlijk vandaag om 22 uur.

Het woord wordt gevoerd door Matt Carthy.

Antonio Tajani gaat over tot de aanwijzing van acht stemopnemers bij loting voor de verkiezing van de Voorzitter en de ondervoorzitters.

Worden aangewezen: Jan Olbrycht, Peter Jahr, Henrik Overgaard Nielsen, Jerzy Buzek, Bernard Guetta, Alexandra Lesley Phillips, Barbara Thaler en Catherine Chabaud.

Laatst bijgewerkt op: 9 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid