Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Tisdagen den 2 juli 2019 - Strasbourg

5. Val av talman och vice talmän (utnämning av rösträknare)
Fullständigt förhandlingsreferat

Valet av talman skulle ske nästa dag.

Antonio Tajani (ledamot som var tillfällig talman) meddelade att nomineringarna i enlighet med artikel 15.1 i arbetsordningen måste göras med de nominerade personernas godkännande och lämnas in av en politisk grupp eller av minst 38 ledamöter, senast kl. 22.00 på tisdagen.

Talare: Matt Carthy.

Antonio Tajani utsåg åtta rösträknare genom lottdragning för valet av talman och vice talmän.

Följande ledamöter utsågs: Jan Olbrycht, Peter Jahr, Henrik Overgaard Nielsen, Jerzy Buzek, Bernard Guetta, Alexandra Lesley Phillips, Barbara Thaler och Catherine Chabaud.

Senaste uppdatering: 9 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy