Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2019 - Strasbourg

6. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna november I 2018, december 2018 och januari I 2019 finns på parlamentets webbplats.

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden februari 2019 finns på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 9 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy