Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 2. júla 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania (prvé rokovanie novozvoleného Parlamentu)
 2.Zloženie Parlamentu
 3.Zloženie politických skupín
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Voľba predsedu a podpredsedov (vymenovanie overovateľov)
 6.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 7.Program rokovania na nasledujúci deň
 8.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (79 kb) Prezenčná listina (62 kb) 
 
Zápisnica (65 kb) Prezenčná listina (11 kb) 
 
Zápisnica (199 kb) Prezenčná listina (70 kb) 
Posledná úprava: 9. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia