Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 2 juli 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet (första sammanträdet i det nyvalda parlamentet)
 2.Parlamentets sammansättning
 3.De politiska gruppernas sammansättning
 4.Valprövning
 5.Val av talman och vice talmän (utnämning av rösträknare)
 6.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 7.Föredragningslista för nästa sammanträde
 8.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (81 kb) Närvarolista (62 kb) 
 
Protokoll (63 kb) Närvarolista (11 kb) 
 
Protokoll (194 kb) Närvarolista (70 kb) 
Senaste uppdatering: 9 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy