Seznam 
Zápis
XML 80kPDF 199kWORD 65k
Úterý, 2. července 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání (první denní zasedání nově zvoleného Parlamentu)
 2.Složení Parlamentu
 3.Členství v politických skupinách
 4.Ověření pověřovacích listin
 5.Volba předsedy a místopředsedů (jmenování skrutátorů)
 6.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 7.Pořad jednání příštího denního zasedání
 8.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2019–2020

Dílčí zasedání od 2. do 4. července 2019

ŠTRASBURK

ZÁPIS

ÚTERÝ 2. ČERVENCE 2019

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI

1. Zahájení denního zasedání (první denní zasedání nově zvoleného Parlamentu)

Denní zasedání bylo zahájeno v 10:05.

Antonio Tajani (dočasný předsedající podle čl. 14 odst. 1 jednacího řádu) zahájil v souladu s aktem ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 154 odst. 2 jednacího řádu první denní zasedání Evropského parlamentu, které se koná po volbách do EP, a přednesl krátké prohlášení.

V Parlamentu zazněla evropská hymna v přednesu kvarteta Avena a koncertní pěvkyně Anaïs Yvozové.


2. Složení Parlamentu

Byly zohledněny následující změny ve složení Parlamentu, ke kterým došlo po posledním dílčím zasedání odstupujícího Parlamentu, které se konalo od 15. do 18. dubna 2019.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Sergio Gutiérrez Prieto byli zvoleni poslanci španělského vnitrostátního parlamentu (Congreso de los Diputados). Tato funkce se neslučuje s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu a v souladu s čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu bylo oznámeno uvolnění jejich mandátů s platností od 21. května 2019.

Příslušné španělské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Pablo Arias Echeverría, kterým je nahrazena Teresa Jiménez-Becerril Barrio, byl s platností od 21. května 2019 zvolen poslancem Parlamentu.

Jeppe Kofod byl jmenován dánským ministrem zahraničních věci. Tato funkce je podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce a čl. 4 odst. 1 jednacího řádu neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, jeho mandátu byl tudíž uvolněn s platností od 27. června 2019.


3. Členství v politických skupinách

Byly zohledněny následující změny týkající se členství v politických skupinách Parlamentu, ke kterým došlo po posledním dílčím zasedání odstupujícího Parlamentu, které se konalo od 15. do 18. dubna 2019.

Peter van Dalen již není členem skupiny ECR s platností od 18. června 2019. Zasedá mezi nezařazenými poslanci.


4. Ověření pověřovacích listin

Všechna oznámení týkající se zvolení poslanců budou postoupena výboru pověřenému ověřením pověřovacích listin, který bude zřízen v souladu s článkem 206 jednacího řádu.

V souladu s čl. 3 odst. 2 jednacího řádu a za předpokladu, že předtím podepsali písemné prohlášení, že nezastávají žádnou funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, zasedají poslanci v Parlamentu a v jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, do té doby, než jsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo je rozhodnuto o případném sporu.

V souladu s článkem 7 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách nemohou poslanci, kteří zastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, v Parlamentu zasedat. Poslanci, kteří doposud nepodepsali prohlášení, že nezastávají žádnou funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, a kteří zatím nepožívají všech svých práv, se vyzývají, aby prohlášení co nejdříve podepsali.


5. Volba předsedy a místopředsedů (jmenování skrutátorů)

Zítra se bude konat volba předsedy.

Antonio Tajani (dočasně předsedající poslanec) oznámil, že nominace, které se souhlasem kandidátů v souladu s čl. 15 odst. 1 jednacího řádu podává politická skupina nebo alespoň 38 poslanců, musí být podány dnes nejpozději do 22:00.

Vystoupil Matt Carthy.

Antonio Tajani vylosoval osm skrutátorů pro účely volby předsedy a místopředsedů.

Byli jmenováni: Jan Olbrycht, Peter Jahr, Henrik Overgaard Nielsen, Jerzy Buzek, Bernard Guetta, Alexandra Lesley Phillips, Barbara Thaler a Catherine Chabaud.


6. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském prvním listopadovém a prosincovém a letošním prvním lednovém dílčím zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách Parlamentu.

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním únorovém dílčím zasedání je zveřejněno na internetových stránkách Parlamentu.


7. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 640.068/OJME).


8. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 10:24.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Cioloș, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dionísio Bradford, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Dura Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, González, Gonzalez Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karski, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Legutko, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Ochojska, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Omluven/a:

Zagorakis

Poslední aktualizace: 9. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí