Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 85kPDF 208kWORD 68k
Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης (πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Κοινοβουλίου)
 2.Σύνθεση του Σώματος
 3.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.Εκλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων (ορισμός ψηφολεκτών)
 6.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 7.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 8.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 2019 - 2020

Συνεδριάσεις από 2 έως 4 Ιουλίου 2019

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI

1. Έναρξη της συνεδρίασης (πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Κοινοβουλίου)

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.05.

Σύμφωνα με την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 154 παράγραφος 2 του Κανονισμού, ο Antonio Tajani (βουλευτής που ασκεί προσωρινά την προεδρία, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του Κανονισμού) κηρύσσει την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές και προβαίνει σε σύντομη ομιλία.

Το Σώμα ακούει τον ευρωπαϊκό ύμνο, που εκτελεί το κουαρτέτο Avena και ερμηνεύει η υψίφωνος Anaïs Yvoz.


2. Σύνθεση του Σώματος

Λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση του Κοινοβουλίου μετά την τελευταία περίοδο συνόδου του απερχόμενου Κοινοβουλίου, η οποία είχε πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 18 Απριλίου 2019.

Οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Sergio Gutiérrez Prieto εξελέγησαν βουλευτές στο εθνικό κοινοβούλιο (Congreso de los Diputados) της Ισπανίας, μία θέση ασυμβίβαστη με τη θέση του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, οι έδρες τους καθίστανται κενές με ισχύ από την 21η Μαΐου 2019.

Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Pablo Arias Echeverría ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Teresa Jiménez-Becerril Barrio με ισχύ από την 21η Μαΐου 2019.

Ο Jeppe Kofod διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, ένα αξίωμα ασυμβίβαστο προς την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η έδρα του καθίσταται κενή με ισχύ από τις 27 Ιουνίου 2019.


3. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου μετά την τελευταία περίοδο συνόδου του απερχόμενου Κοινοβουλίου, η οποία είχε πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 18 Απριλίου 2019.

Ο Peter van Dalen δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας ECR από τις 18 Ιουνίου 2019 και ανήκει στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές.


4. Έλεγχος των εντολών

Όλα τα έγγραφα σχετικά με την ανακοίνωση της εκλογής των βουλευτών θα διαβιβαστούν στην αρμόδια για τον έλεγχο της εντολής επιτροπή, η οποία πρέπει να συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 206 του Κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, και υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει τη δήλωση περί μη υπάρξεως ασυμβίβαστου, οι βουλευτές καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Πράξης περί εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, οι βουλευτές οι οποίοι κατέχουν θέση ασυμβίβαστη προς την εντολή του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να καταλάβουν την έδρα. Οι βουλευτές που δεν έχουν υπογράψει ακόμη τη δήλωση περί μη υπάρξεως ασυμβίβαστου και οι οποίοι δεν διαθέτουν ακόμη πλήρη δικαιώματα, καλούνται να το πράξουν αμέσως.


5. Εκλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων (ορισμός ψηφολεκτών)

Η εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου προβλέπεται να διεξαχθεί αύριο.

Ο Antonio Tajani (βουλευτής που ασκεί προσωρινά χρέη Προέδρου) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του Κανονισμού, οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν, με τη συναίνεση των υποψηφίων, από μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον από 38 βουλευτές, το αργότερο σήμερα στις 22.00.

Παρεμβαίνει o Matt Carthy.

Ο Antonio Tajani προβαίνει στην κλήρωση των οκτώ ψηφολεκτών για την εκλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων.

Κληρώνονται ως ψηφολέκτες οι βουλευτές: Jan Olbrycht, Peter Jahr, Henrik Overgaard Nielsen, Jerzy Buzek, Bernard Guetta, Alexandra Lesley Phillips, Barbara Thaler και Catherine Chabaud.


6. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Νοεμβρίου I 2018, του Δεκεμβρίου 2018 και του Ιανουαρίου I 2019 διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2019 διατίθεται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


7. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 640.068/OJME).


8. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 10.24.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Αρβανιτης, Ασημακοπούλου, Aubry, Auken, Auštrevičius, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Χριστοφόρου, Cimoszewicz, Cioloș, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dionísio Bradford, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Dura Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Φουρλας, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γεωργούλης, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, González, Gonzalez Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Καϊλή, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karski, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Κιζιλγιουρέκ, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Κόκκαλης, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Κωνσταντίνου, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Κουντουρά, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Legutko, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Μαυρίδης, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Μεϊμαρακησ, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Nienaß, Niinistö, Νικολάου-Αλαβάνος, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Ochojska, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Patten, Paulus, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Σπυράκη, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Ζαχαροπουλου, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Ζαγοράκης

Τελευταία ενημέρωση: 9 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου