Rodyklė 
Protokolas
XML 80kPDF 197kWORD 65k
Antradienis, 2019 m. liepos 2 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia (pirmasis naujai išrinkto Parlamento posėdis)
 2.Parlamento sudėtis
 3.Frakcijų sudėtis
 4.Įgaliojimų tikrinimas
 5.Parlamento pirmininko ir pirmininko pavaduotojų rinkimai (balsų skaičiuotojų skyrimas)
 6.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 7.Kito posėdžio darbotvarkė
 8.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


EUROPOS PARLAMENTAS

2019–2020 m. SESIJA

2019 m. liepos 24 d. posėdžiai

STRASBŪRAS

PROTOKOLAS

2019 M. LIEPOS 2 D., ANTRADIENIS

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI

1. Posėdžio pradžia (pirmasis naujai išrinkto Parlamento posėdis)

Posėdis pradėtas 10.05 val.

Pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise ir Darbo tvarkos taisyklių 154 straipsnio 2 dalį Antonio Tajani (Parlamento narys, laikinai einantis Parlamento pirmininko pareigas pagal Darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnio 1 dalį) pradėjo pirmąjį po rinkimų Europos Parlamento posėdį ir pasakė trumpą kalbą.

Parlamentas išklausė kvarteto „Avena“ ir dainininkės Anaïs Yvoz atliekamą Europos himną.


2. Parlamento sudėtis

Atkreiptas dėmesys į tokius Parlamento sudėties pokyčius, įvykusius po 2019 m. balandžio 15–18 d. vykusios paskutinės darbą baigiančio Parlamento sesijos.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Sergio Gutiérrez Prieto išrinkti Ispanijos nacionalinio parlamento nariais (Congreso de los Diputados). Tai pareigos, nesuderinamos su Europos Parlamento nario mandatu, todėl pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalis jų vietos yra laisvos nuo 2019 m. gegužės 21 d.

Ispanijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Pablo Arias Echeverría, kuris pakeis Teresa Jiménez-Becerril Barrio, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2019 m. gegužės 21 d.

Jeppe Kofod buvo paskirtas Danijos užsienio reikalų ministru. Tai pareigos, nesuderinamos su Europos Parlamento nario mandatu, todėl pagal Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir 4 straipsnio 1 dalį jo vieta yra laisva nuo 2019 m. birželio 27 d.


3. Frakcijų sudėtis

Atkreiptas dėmesys į tokius Parlamento politinių frakcijų sudėties pokyčius, įvykusius po 2019 m. balandžio 15–18 d. vykusios paskutinės darbą baigiančio Parlamento sesijos.

Peter van Dalen nuo 2019 m. balandžio 15–18 d. nebėra ECR frakcijos narys. Jis prisijungė prie nepriklausomų Parlamento narių.


4. Įgaliojimų tikrinimas

Visi dokumentai, susiję su paskelbimu apie Parlamento narių išrinkimą, bus perduoti už įgaliojimų tikrinimą atsakingam komitetui, kuris turi būti sudarytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 206 straipsnį.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalį, kol tikrinami Parlamento narių įgaliojimai arba kol nėra priimta sprendimo dėl ginčo, su sąlyga, kad Parlamento naria prieš tai pasirašė rašytinę deklaraciją, kad jie neina jokių pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario mandatu, jie dalyvauja Parlamento ir jo valdymo organų posėdžiuose, naudodamiesi visomis jiems priklausančiomis teisėmis.

Pagal Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnį Parlamento nariai, einantys pareigas, nesuderinamas su Europos Parlamento nario mandatu, negali dalyvauti jo posėdžiuose. Nariai, kurie dar nepasirašė deklaracijos dėl nesuderinamų pareigų nebuvimo ir dar nesinaudoja visomis jiems priklausančiomis teisėmis, raginami nedelsiant pasirašyti deklaraciją.


5. Parlamento pirmininko ir pirmininko pavaduotojų rinkimai (balsų skaičiuotojų skyrimas)

Parlamento pirmininko rinkimai numatyti rytojaus dieną.

Antonio Tajani (Parlamento narys, laikinai einantis Parlamento pirmininko pareigas), pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 15 straipsnio 1 dalį kandidatūras turi teikti frakcijos arba ne mažiau kaip 38 Parlamento nariai, gavus atitinkamų asmenų sutikimą. Kandidatūros turi būti pateiktos ne vėliau kaip šiandien 22 val.

Kalbėjo Matt Carthy.

Antonio Tajani burtų keliu parinko aštuonis balsų skaičiuotojus Parlamento pirmininko ir jo pavaduotojų rinkimams.

Jais paskirti šie Parlamento nariai: Jan Olbrycht, Peter Jahr, Henrik Overgaard Nielsen, Jerzy Buzek, Bernard Guetta, Alexandra Lesley Phillips, Barbara Thaler ir Catherine Chabaud.


6. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2018 m. lapkričio mėn. pirmąją sesiją, 2018 m. gruodžio mėn. sesiją ir 2019 m. sausio mėn. pirmąją sesiją priimtas rezoliucijas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2019 m. vasario mėn. sesiją priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


7. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 640.068/OJME).


8. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 10.24 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Cioloș, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dionísio Bradford, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Dura Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, González, Gonzalez Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karski, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Legutko, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Ochojska, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Zagorakis

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika