Indekss 
Protokols
XML 81kPDF 196kWORD 64k
Otrdiena, 2019. gada 2. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana (jaunievēlētā Parlamenta pirmā sēde)
 2.Parlamenta sastāvs
 3.Politisko grupu sastāvs
 4.Pilnvaru pārbaude
 5.Parlamenta priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas (balsu skaitītāju iecelšana)
 6.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 7.Nākamās sēdes darba kārtība
 8.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


EIROPAS PARLAMENTS

2019.–2020. GADA SESIJA

2019. gada 2.–4. jūlija sēdes

STRASBŪRĀ

PROTOKOLS

OTRDIENA, 2019. GADA 2. JŪLIJS

SĒDI VADA: Antonio TAJANI

1. Sēdes atklāšana (jaunievēlētā Parlamenta pirmā sēde)

Sēde tika atklāta plkst. 10.05.

Saskaņā ar 1976. gada 20. septembra Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās un Reglamenta 154. panta 2. punktu Antonio Tajani (deputāts, kurš saskaņā ar Reglamenta 14. panta 1. punktu uz laiku pilda priekšsēdētāja pienākumus) atklāja Eiropas Parlamenta pirmo sēdi pēc vēlēšanām un teica īsu uzrunu.

Parlaments noklausījās Eiropas himnu kvarteta “Avena” un dziedātājas Anaïs Yvoz izpildījumā.


2. Parlamenta sastāvs

Tika darītas zināmas izmaiņas Parlamenta sastāvā kopš Parlamenta iepriekšējā sasaukuma pēdējās sesijas, kas notika no 2019. gada 15. aprīļa līdz 18. aprīlim.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Sergio Gutiérrez Prieto ir ievēlēti par Spānijas parlamenta Deputātu palātas deputātiem. Tā kā šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, minēto deputātu vietas saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu ir atbrīvojušās, sākot ar 2019. gada 21. maiju.

Spānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Teresa Jiménez-Becerril Barrio vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar 2019. gada 21. maiju, ir iecelts Pablo Arias Echeverría.

Jeppe Kofod ir iecelts Dānijas ārlietu ministra amatā, kas nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punkta otro daļu un 4. panta 1. punktu viņa vieta ir atbrīvojusies, sākot ar 2019. gada 27. jūniju.


3. Politisko grupu sastāvs

Tika darītas zināmas izmaiņas Parlamenta politisko grupu sastāvā kopš Parlamenta iepriekšējā sasaukuma pēdējās sesijas, kas notika no 2019. gada 15. aprīļa līdz 18. aprīlim.

No 2019. gada 18. jūnija Peter van Dalen vairs nav ECR grupas loceklis. Viņš ir pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts.


4. Pilnvaru pārbaude

Visus dokumentus saistībā ar deputātu ievēlēšanas pasludināšanu nodos komitejai, kas atbildīga par pilnvaru pārbaudi un kas tiks izveidota saskaņā ar Reglamenta 206. pantu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr deputātu pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, deputāti darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības ar nosacījumu, ka viņi ir iesnieguši deklarāciju par to, ka neieņem ar deputāta mandātu nesavienojamu amatu.

Saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. pantu deputāti, kas ieņem amatu, kurš nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta mandātu, nevar pildīt Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus. Deputāti, kuri vēl nav parakstījuši deklarāciju par to, ka neieņem ar deputāta mandātu nesavienojamu amatu, un uz kuriem vēl neattiecas visas ar deputāta mandātu saistītās tiesības, tiek aicināti nekavējoties šo deklarāciju parakstīt.


5. Parlamenta priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas (balsu skaitītāju iecelšana)

Parlamenta priekšsēdētāja vēlēšanas ir paredzētas nākamajā dienā.

Antonio Tajani (deputāts, kurš uz laiku pilda priekšsēdētāja pienākumus) paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 15. panta 1. punktu kandidātus ar attiecīgo personu piekrišanu izvirza politiskā grupa vai vismaz 38 deputāti un tas jāizdara, vēlākais, līdz šīs dienas plkst. 22.00.

Uzstājās Matt Carthy.

Antonio Tajani izlozēja astoņus balsu skaitītājus Parlamenta priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanām.

Tika iecelti šādi balsu skaitītāji: Jan Olbrycht, Peter Jahr, Henrik Overgaard Nielsen, Jerzy Buzek, Bernard Guetta, Alexandra Lesley Phillips, Barbara Thaler un Catherine Chabaud.


6. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada novembra pirmajā sesijā, 2018. gada decembra sesijā un 2019. gada janvāra pirmajā sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2019. gada februāra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.


7. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 640.068/OJME).


8. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 10.24.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Cioloș, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dionísio Bradford, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Dura Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, González, Gonzalez Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karski, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Legutko, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Ochojska, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Zagorakis

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika