Index 
Proces-verbal
XML 84kPDF 194kWORD 64k
Marţi, 2 iulie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței (prima ședință a Parlamentului nou-ales)
 2.Componența Parlamentului
 3.Componența grupurilor politice
 4.Verificarea prerogativelor
 5.Alegerea Președintelui și a vicepreședinților (desemnarea observatorilor)
 6.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 7.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 8.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


PARLAMENTUL EUROPEAN

SESIUNEA 2019 - 2020

Ședințele din perioada 2 - 4 iulie 2019

STRASBOURG

PROCES-VERBAL

MARȚI 2 IULIE 2019

A PREZIDAT: Antonio TAJANI

1. Deschiderea ședinței (prima ședință a Parlamentului nou-ales)

Ședința a fost deschisă la ora 10.05.

În conformitate cu Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 154 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, Antonio Tajani [deputatul care ocupă provizoriu funcția de Președinte în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul de procedură] a declarat deschisă prima ședință a Parlamentului European după alegeri și a rostit o scurtă alocuțiune.

Parlamentul a ascultat imnul european interpretat de cvartetul Avena și de artista lirică Anaïs Yvoz.


2. Componența Parlamentului

S-a luat act de următoarele modificări ale componenței Parlamentului după ultima perioadă de sesiune din legislatura anterioară a Parlamentului, care a avut loc în perioada 15-18 aprilie 2019.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Sergio Gutiérrez Prieto au fost aleși deputați în Parlamentul Național (Congreso de los Diputados) al Spaniei, funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European. În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, locurile lor au devenit vacante cu efect de la 21 mai 2019.

Autoritățile spaniole competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Pablo Arias Echeverría, în locul lui Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ca deputat în Parlament, cu efect de la 21 mai 2019.

Jeppe Kofod a fost numit ministrul afacerilor externe în guvernul Danemarcei, funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European. În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf și cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, locul lui a devenit vacant cu efect de la 21 mai 2019.


3. Componența grupurilor politice

S-a luat act de următoarele modificări ale componenței grupurilor politice ale Parlamentului după ultima perioadă de sesiune din legislatura anterioară a Parlamentului, care a avut loc în perioada 15-18 aprilie 2019:

Peter van Dalen nu mai este membru al Grupului ECR începând cu 18 iunie 2019, fiind acum deputat neafiliat.


4. Verificarea prerogativelor

Toate actele ce privesc anunțarea alegerii deputaților vor fi transmise comisiei responsabile pentru verificarea prerogativelor, care trebuie să fie constituită în conformitate cu articolul 206 din Regulamentul de procedură.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, deputații participă la lucrările Parlamentului și ale organelor acestuia cu exercitarea deplină a drepturilor, cu condiția să fi efectuat în prealabil declarația în care confirmă nu dețin o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

În conformitate cu articolul 7 din Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, deputații care exercită o funcție incompatibilă cu calitatea de deputat în Parlamentul European nu pot fi deputați în Parlamentul European. Deputații care încă nu au semnat declarația în care confirmă că nu dețin o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European și care nu se bucură încă pe deplin de drepturile lor sunt invitați să o facă imediat.


5. Alegerea Președintelui și a vicepreședinților (desemnarea observatorilor)

Alegerea Președintelui Parlamentului este prevăzută să aibă loc mâine.

Antonio Tajani (deputat care exercită provizoriu președinția) a comunicat că, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, candidaturile trebuie să fie prezentate, cu acordul persoanelor vizate, de către un grup politic sau de către cel puțin 38 de deputați, cel târziu azi la ora 22.00.

A intervenit Matt Carthy.

Antonio Tajani a tras la sorți opt observatori pentru alegerea Președintelui și a vicepreședinților.

Au fost desemnați: Jan Olbrycht, Peter Jahr, Henrik Overgaard Nielsen, Jerzy Buzek, Bernard Guetta, Alexandra Lesley Phillips, Barbara Thaler și Catherine Chabaud.


6. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune noiembrie I 2018, decembrie 2018 și ianuarie I 2019 sunt disponibile pe site-ul Parlamentului.

Comunicarea Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune februarie 2019 este disponibilă pe site-ul Parlamentului.


7. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 640.068/OJME).


8. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 10.24.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Cioloș, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dionísio Bradford, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Dura Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, González, Gonzalez Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karski, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Legutko, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Ochojska, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Absenți motivat

Zagorakis

Ultima actualizare: 9 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate