Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. juli 2019 - Strasbourg

6. Valg af Europa-Parlamentets formand (første valgrunde) (bekendtgørelse af resultatet)
CRE

Antonio Tajani (medlem, der midlertidigt fører forsædet) bekendtgjorde resultatet af afstemningen:

- Antal deltagere i afstemningen: 735

- Blanke eller ugyldige stemmesedler: 73

- Afgivne stemmer: 662

- Absolut flertal: 332

Stemmefordeling:

Ska Keller: 133 stemmer

Sira Rego: 42 stemmer

David Maria Sassoli: 325 stemmer

Jan Zahradil: 162 stemmer

(Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag) (bilag 1 i protokollen af 3.7.2019)

Da ingen kandidat havde opnået absolut flertal af de afgivne stemmer, skulle der afholdes en anden valgrunde

Kandidaturerne fra første valgrunde opretholdtes, og der var ikke indgivet nye kandidaturer.

(Mødet afbrudt kl. 11.18)

Seneste opdatering: 10. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik