Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

10. Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου (δεύτερη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
CRE

Ο Antonio Tajani (βουλευτής ασκών προσωρινά την προεδρία) προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

- Ψηφίσαντες: 704

- Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια: 37

- Έγκυρα ψηφοδέλτια: 667

- Απόλυτη πλειοψηφία: 334

Έλαβαν:

Ska Keller: 119 ψήφους

Sira Rego: 43 ψήφους

David Maria Sassoli: 345 ψήφους

Jan Zahradil: 160 ψήφους

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά) (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2019)

Ο David Maria Sassoli λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων και εκλέγεται Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Antonio Tajani τον συγχαίρει για την εκλογή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος, μετά την εκλογή του, προβαίνει σε δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloș, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου