Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 3. juuli 2019 - Strasbourg

10. Parlamendi presidendi valimine (teine hääletusvoor) (tulemuste teatavakstegemine
CRE

Antonio Tajani (ajutiselt istungi juhataja ülesandeid täitev parlamendiliige) luges ette teise hääletusvooru tulemused:

- hääletanute arv: 704

- täitmata või kehtetuid valimissedeleid: 37

- antud hääli: 667

- absoluutne häälteenamus: 334

Hääled jagunesid järgmiselt:

Ska Keller: 119 häält

Sira Rego: 43 häält

David Maria Sassoli: 345 häält

Jan Zahradil: 160 häält

(Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile.) (3.7.2019 protokolli 1. lisa)

David Maria Sassoli sai antud häälte absoluutse enamuse ja valiti Euroopa Parlamendi presidendiks. Antonio Tajani õnnitles teda valituks osutumise puhul.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

Parlamendi president esines valituks osutumise puhul avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloș fraktsiooni Renew nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel ja Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Viimane päevakajastamine: 10. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika