Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. liepos 3 d. - Strasbūras

10. Parlamento pirmininko rinkimai (antrasis balsavimo turas) (rezultatų paskelbimas)
CRE

Antonio Tajani (laikinai Pirmininko pareigas einantis Parlamento narys) paskelbė balsavimo rezultatus:

- balsavusių Parlamento narių skaičius: 704

- tušti arba sugadinti biuleteniai: 37

- balsavusių narių balsai: 667

- absoliuti balsų dauguma: 334

Surinkti balsai:

Ska Keller: 119 balsų

Sira Rego: 43 balsai

David Maria Sassoli: 345 balsai

Jan Zahradil: 160 balsų

(Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo) (2019 07 03 protokolo 1 priedas)

David Maria Sassoli surinko absoliučią balsavusių narių balsų daugumą ir yra išrinktas Europos Parlamento pirmininku. Antonio Tajani pasveikino jį su išrinkimu.

PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

Pirmininkas išrinkimo proga padarė pareiškimą.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloș, frakcijos „Renew“ vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni ID frakcijos vardu, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu ir Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu.

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 10 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika