Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 juli 2019 - Straatsburg

10. Verkiezing van de Voorzitter van het Parlement (tweede stemronde) (bekendmaking van de uitslag)
CRE

Antonio Tajani (voorlopig voorzitterschap) leest de uitslag van de stemming voor:

- aantal deelnemers: 704

- blanco of ongeldige stemmen: 37

- uitgebrachte stemmen: 667

- volstrekte meerderheid: 334

Aantal behaalde stemmen:

Ska Keller: 119 stemmen

Sira Rego: 43 stemmen

David Maria Sassoli: 345 stemmen

Jan Zahradil: 160 stemmen

(De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen) (bijlage 1 van de notulen van 3.7.2019)

David Maria Sassoli heeft de volstrekte meederheid van de uitgebrachte stemmen behaald en is dus verkozen tot Voorzitter van het Europees Parlement. Antonio Tajani wenst hem geluk met zijn verkiezing.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

De Voorzitter legt, ter gelegenheid van zijn verkiezing, een verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloș, namens de Renew-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de ID-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, en Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie.

Laatst bijgewerkt op: 10 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid