Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. júla 2019 - Štrasburg

10. Voľba predsedu Parlamentu (druhé kolo hlasovania) (oznámenie výsledkov)
CRE

Antonio Tajani (poslanec vykonávajúci funkciu dočasného predsedu) prečítal výsledky hlasovania:

– Počet hlasujúcich poslancov: 704

– Nevyplnený alebo neplatný hlasovací lístok: 37

– Počet odovzdaných hlasov: 667

– nadpolovičná väčšina: 334

Počet hlasov jednotlivých poslancov:

Ska Keller: 119 hlasy

Sira Rego: 43 hlasy

David Maria Sassoli: 345 hlasy

Jan Zahradil: 160 hlasy

(Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice) (príloha 1 zápisnice zo dňa 3.7.2019)

Keďže David Maria Sassoli získal nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov, bol zvolený za predsedu Európskeho parlamentu. Antonio Tajani mu zablahoželal k zvoleniu.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

Predseda vystúpil pri príležitosti svojho zvolenia s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloș, v mene skupiny Renew, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny ID, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR a Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL.

Posledná úprava: 10. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia