Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. július 3., Szerda - Strasbourg

18. A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)

Az elnök közli, hogy a 2019. április 18-i ülés megszakítása óta a Tanács elnökével közösen a Parlament elnöke az alábbi, a rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusokat írta alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a villamos energia belső piacáról (átdolgozás) (00009/2019/LEX - C9-0012/2019 - 2016/0379(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00039/2019/LEX - C8-0227/2019 - 2018/0162(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózatának létrehozásáról (átdolgozás) (00050/2019/LEX - C8-0226/2019 - 2018/0153(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az új nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátási előírásainak meghatározásáról, valamint az 595/2009/EK és az (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról (00060/2019/LEX - C8-0225/2019 - 2018/0143(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (00038/2019/LEX - C8-0224/2019 - 2018/0139(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról (00025/2019/LEX - C8-0223/2019 - 2018/0113(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról (00056/2019/LEX - C8-0222/2019 - 2018/0112(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról (átdolgozás) (00028/2019/LEX - C8-0221/2019 - 2018/0111(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint az 1967/2006/EK tanácsi rendelet és az (EU) 2017/2107 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (00018/2019/LEX - C8-0220/2019 - 2018/0109(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok megállapításáról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (00064/2019/LEX - C8-0219/2019 - 2018/0105(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről (00070/2019/LEX - C8-0218/2019 - 2018/0104(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (00046/2019/LEX - C8-0217/2019 - 2018/0103(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, valamint a 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról (00041/2019/LEX - C8-0216/2019 - 2018/0088(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozás) (00061/2019/LEX - C8-0215/2019 - 2018/0070(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról, a 883/2004/EK, a 492/2011/EU és az (EU) 2016/589 rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2016/344 határozat hatályon kívül helyezéséről (00049/2019/LEX - C8-0214/2019 - 2018/0064(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról (00029/2019/LEX - C8-0213/2019 - 2018/0061(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról és az 508/2014/EU rendelet módosításáról (00032/2019/LEX - C8-0212/2019 - 2018/0050(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU, a 346/2013/EU és az 1286/2014/EU rendelet módosításáról (00054/2019/LEX - C8-0211/2019 - 2018/0045(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelvnek a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról (00053/2019/LEX - C8-0210/2019 - 2018/0041(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről (00043/2019/LEX - C8-0209/2019 - 2017/0355(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról (00045/2019/LEX - C8-0208/2019 - 2017/0353(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról (00057/2019/LEX - C8-0207/2019 - 2017/0291(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) (00024/2019/LEX - C8-0206/2019 - 2017/0143(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (00020/2019/LEX - C8-0205/2019 - 2017/0085(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról (00065/2019/LEX - C8-0204/2019 - 2016/0400A(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról (Szerkezetátalakítási és fizetésképtelenségi irányelv) (00093/2018/LEX - C8-0203/2019 - 2016/0359(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1967/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet, továbbá az 1380/2013/EU, az (EU) 2016/1139, az (EU) 2018/973, az (EU) 2019/472 és az (EU) 2019/… európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 894/97/EK, a 850/98/EK, a 2549/2000/EK, a 254/2002/EK, a 812/2004/EK és a 2187/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00059/2019/LEX - C8-0202/2019 - 2016/0074(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról, valamint a 166/2006/EK és a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2002/49/EK, a 2004/35/EK, a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 338/97/EK és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet, továbbá a 86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról (00008/2019/LEX - C8-0200/2019 - 2018/0205(COD))

- Az európai parlament és a tanács rendelete a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00073/2018/LEX - C8-0199/2019 - 2016/0377(COD))

- Az európai parlament és a tanács rendelete az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról (átdolgozás) (00083/2018/LEX - C8-0197/2019 - 2016/0378(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló, 1343/2011/EU rendelet módosításáról (00021/2019/LEX - C8-0196/2019 - 2018/0069(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról (00042/2019/LEX - C8-0195/2019 - 2018/0081(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a 96/53/EK tanácsi irányelvnek a jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék tekintetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje tekintetében történő módosításáról (00040/2019/LEX - C8-0194/2019 - 2018/0130(COD))

- Az európai parlament és a tanács irányelve egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről (00011/2019/LEX - C8-0193/2019 - 2018/0172(COD))

- Az európai parlament és a tanács rendelete az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00076/2018/LEX - C8-0192/2019 - 2016/0084(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról (átdolgozás) (00010/2019/LEX - C8-0191/2019 - 2016/0380(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (00015/2019/LEX - C8-0188/2019 - 2016/0360A(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról, az (EU) 2016/1627 rendelet módosításáról, valamint a 2115/2005/EK és az 1386/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00034/2019/LEX - C8-0187/2019 - 2018/0304(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkefenntartási intézkedések tekintetében történő módosításáról (00016/2019/LEX - C8-0186/2019 - 2016/0364(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 806/2014/EU rendeletnek a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében történő módosításáról (00047/2019/LEX - C8-0185/2019 - 2016/0361(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról (00048/2019/LEX - C8-0184/2019 - 2016/0362(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról (00073/2019/LEX - C8-0183/2019 - 2017/0090(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról (00052/2019/LEX - C8-0182/2019 - 2018/0161(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/...+ rendelet módosításáról (00031/2019/LEX - C8-0179/2019 - 2017/0352(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról (00030/2019/LEX - C8-0178/2019 - 2017/0351(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól (00026/2019/LEX - C8-0177/2019 - 2015/0287(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00027/2019/LEX - C8-0176/2019 - 2015/0288(COD)).

Utolsó frissítés: 2019. szeptember 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat