Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

22. Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου (πρώτη ψηφοφορία) (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)
CRE

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

- Ψηφίσαντες: 702

- Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια: 41

- Έγκυρα ψηφοδέλτια: 661

- Απόλυτη πλειοψηφία: 331

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά) Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2019)

Έλαβαν:

Mairead McGuinness: 618 ψήφους

Pedro Silva Pereira: 556 ψήφους

Rainer Wieland: 516 ψήφους

Katarina Barley: 516 ψήφους

Othmar Karas: 477 ψήφους

Ewa Kopacz: 461 ψήφους

Klára Dobrev: 402 ψήφους

Dita Charanzová: 395 ψήφους

Nicola Beer: 363 ψήφους

Lívia Járóka: 349 ψήφους

Heidi Hautala: 336 ψήφους

Δημήτριος Παπαδημούλης: 303 ψήφους

Marcel Kolaja: 237 ψήφους

Zdzisław Krasnodębski: 169 ψήφους

Fabio Massimo Castaldo: 143 ψήφους

Laura Huhtasaari: 135 ψήφους

Mara Bizzotto: 130 ψήφους

Οι Mairead McGuinness, Pedro Silva Pereira, Rainer Wieland, Katarina Barley, Othmar Karas, Ewa Kopacz, Klára Dobrev, Dita Charanzová, Nicola Beer, Lívia Járóka και Heidi Hautala έλαβαν την απόλυτη πλειοψηφία και, επομένως, εκλέγονται Αντιπρόεδροι. Ο Πρόεδρος τους συγχαίρει για την εκλογή τους και ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι που δεν εξελέγησαν κατά την πρώτη ψηφοφορία διατηρούν την υποψηφιότητά τους για τη δεύτερη ψηφοφορία.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.09.)

Τελευταία ενημέρωση: 10 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου