Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 3. juuli 2019 - Strasbourg

22. Parlamendi asepresidentide valimine (esimene hääletusvoor) (tulemuste teatavakstegemine)
CRE

Parlamendi president luges ette hääletuse tulemused:

- hääletanute arv: 702

- täitmata või kehtetuid valimissedeleid: 41

- antud hääli: 661

- absoluutne häälteenamus: 331

(Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile.) (3.7.2019 protokolli 2. lisa)

Hääled jagunesid järgmiselt:

Mairead McGuinness: 618 häält

Pedro Silva Pereira: 556 häält

Rainer Wieland: 516 häält

Katarina Barley: 516 häält

Othmar Karas: 477 häält

Ewa Kopacz: 461 häält

Klára Dobrev: 402 häält

Dita Charanzová: 395 häält

Nicola Beer: 363 häält

Lívia Járóka: 349 häält

Heidi Hautala: 336 häält

Dimitrios Papadimoulis: 303 häält

Marcel Kolaja: 237 häält

Zdzisław Krasnodębski: 169 häält

Fabio Massimo Castaldo: 143 häält

Laura Huhtasaari: 135 häält

Mara Bizzotto: 130 häält

Mairead McGuinness, Pedro Silva Pereira, Rainer Wieland, Katarina Barley, Othmar Karas, Ewa Kopacz, Klára Dobrev, Dita Charanzová, Nicola Beer, Lívia Járóka ja Heidi Hautala said absoluutse häälteenamuse ja valiti asepresidentideks. Parlamendi president õnnitles neid valituks osutumise puhul ja märkis, et kandidaadid, kes ei osutunud esimeses hääletusvoorus valituks, jätkavad kõik kandideerimist teises hääletusvoorus.

(Istung katkestati kell 18.09.)

Viimane päevakajastamine: 10. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika