Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 3 juli 2019 - Straatsburg

22. Verkiezing van de ondervoorzitters van het Parlement (eerste stemronde) (bekendmaking van de uitslag)
CRE

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

- aantal deelnemers: 702

- blanco of ongeldige stemmen: 41

- uitgebrachte stemmen: 661

- volstrekte meerderheid: 331

(De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen - bijlage 2 van de notulen van 3.7.2019)

Aantal behaalde stemmen:

Mairead McGuinness: 618 stemmen

Pedro Silva Pereira: 556 stemmen

Rainer Wieland: 516 stemmen

Katarina Barley: 516 stemmen

Othmar Karas: 477 stemmen

Ewa Kopacz: 461 stemmen

Klára Dobrev: 402 stemmen

Dita Charanzová: 395 stemmen

Nicola Beer: 363 stemmen

Lívia Járóka: 349 stemmen

Heidi Hautala: 336 stemmen

Dimitrios Papadimoulis: 303 stemmen

Marcel Kolaja: 237 stemmen

Zdzisław Krasnodębski: 169 stemmen

Fabio Massimo Castaldo: 143 stemmen

Laura Huhtasaari: 135 stemmen

Mara Bizzotto: 130 stemmen

Mairead McGuinness, Pedro Silva Pereira, Rainer Wieland, Katarina Barley, Othmar Karas, Ewa Kopacz, Klára Dobrev, Dita Charanzová, Nicola Beer, Lívia Járóka en Heidi Hautala hebben de volstrekte meerderheid behaald en zijn dus verkozen tot ondervoorzitter. De Voorzitter wenst hen geluk met hun verkiezing en deelt mee dat de niet in de eerste stemronde verkozen kandidaten hun kandidatuur voor de tweede stemronde handhaven.

(De vergadering wordt om 18.09 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 10 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid