Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. júla 2019 - Štrasburg

22. Voľba podpredsedov Parlamentu (prvé kolo hlasovania) (oznámenie výsledkov)
CRE

Predseda prečítal výsledky hasovania:

– Počet hlasujúcich poslancov: 702

– Nevyplnený alebo neplatný hlasovací lístok: 41

– Počet odovzdaných hlasov: 661

– nadpolovičná väčšina: 331

(Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice) príloha 2 zápisnice zo dňa 3.7.2019)

Počty hlasov, ktoré získali kandidáti:

Mairead McGuinness: 618 hlasy

Pedro Silva Pereira: 556 hlasy

Rainer Wieland: 516 hlasov

Katarina Barley: 516 hlasov

Othmar Karas: 477 hlasov

Ewa Kopacz: 461 hlasov

Klára Dobrev: 402 hlasy

Dita Charanzová: 395 hlasy

Nicola Beer: 363 hlasy

Lívia Járóka: 349 hlasy

Heidi Hautala: 336 hlasy

Dimitrios Papadimoulis: 303 hlasy

Marcel Kolaja: 237 hlasy

Zdzisław Krasnodębski: 169 hlasy

Fabio Massimo Castaldo: 143 hlasy

Laura Huhtasaari: 135 hlasy

Mara Bizzotto: 130 hlasy.

Mairead McGuinness, Pedro Silva Pereira, Katarina Barley, Rainer Wieland, Othmar Karas, Ewa Kopacz, Klára Dobrev, Dita Charanzová, Nicola Beer, Lívia Járóka a Heidi Hautala získali nadpolovčinú väčšinu hlasov a boli teda zvolení za podpredsedov. Predseda im zablahoželal ku zvoleniu a oznámil, že kandidáti, ktorí neboli zvolení v prvom kole, sa budú uchádzať v druhom kole hlasovania.

(Rokovanie bolo prerušené o 18.09 h.)

Posledná úprava: 10. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia