Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 juli 2019 - Strasbourg

26. Val av parlamentets vice talmän (andra valomgången) (fortsättning)
CRE

Följande ledamot utsågs till rösträknare i stället för Barbara Thaler: Rovana Plumb.

Omröstningen genomfördes.

(Sammanträdet avbröts kl. 19.31 för rösträkningen.)

Senaste uppdatering: 11 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy