Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 юли 2019 г. - Страсбург

28. Избор на заместник-председатели на Парламента (втори тур) (обявяване на резултатите)
CRE

Председателят прочете резултатите от гласуването

- брой на гласувалите: 679

- празни или недействителни бюлетини: 16

- подадени гласове: 663

- абсолютно мнозинство: 332

(Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол) (приложение 2 от протокола от 3.7.2019 г)

Гласовете се разпределят както следва:

Marcel Kolaja: 426 гласа

Dimitrios Papadimoulis: 401 гласа

Fabio Massimo Castaldo: 284 гласа

Zdzisław Krasnodębski: 261 гласа

Mara Bizzotto: 142 гласа

Marcel Kolaja и Dimitrios Papadimoulis получиха абсолютно мнозинство и следователно са избрани за заместник-председатели. Председателят ги поздрави за избирането им.

Председателят констатира, че е необходим трети тур на гласуване, за да бъде заето поседното място.

Председателят предложи последният заместник-председател да бъде избран чрез електронно гласуване.

Председателят констатира, че кандидатите, които не са били избрани на втория тур, продължават и в третия тур.

Изказа се Jan Olbrycht.

Изказаха се Marco Zanni, от името на групата ID, който поиска третият тур да се проведе с бюлетини на хартия, а не с електронно гласуване, и Richard Corbett, против това искане.

Парламентът даде съгласието си за предложението на председателя.

(Заседанието беше прекъснато в 20.51 ч.)

Последно осъвременяване: 10 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност