Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 3. července 2019 - Štrasburk

28. Volba místopředsedů Evropského parlamentu (druhé kolo hlasování) (oznámení výsledků)
CRE

Předseda oznámil výsledky hlasování:

- počet hlasujících: 679

- prázdné nebo neplatné hlasovací lístky: 16

- odevzdané hlasy: 663

- absolutní většina: 332

(Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu) (příloha 2 zápisu ze dne 3.7.2019)

Počet získaných hlasů:

Marcel Kolaja: 426 hlasů

Dimitrios Papadimoulis: 401 hlasů

Fabio Massimo Castaldo: 284 hlasů

Zdzisław Krasnodębski: 261 hlasů

Mara Bizzotto: 142 hlasy

Marcel Kolaja a Dimitrios Papadimoulis získali absolutní většinu a byli tudíž zvoleni místopředsedy. Předseda jim poblahopřál ke zvolení.

Předseda oznámil, že se musí konat třetí kolo hlasování, aby bylo obsazeno poslední místo.

Předseda navrhl, aby se o obsazení posledního místa hlasovalo elektronicky.

Předseda oznámil, že kandidáti, kteří nebyli zvoleni ve druhém kole, postupují do třetího kola.

Vystoupil Jan Olbrycht.

Vystoupili: Marco Zanni za skupinu ID s žádostí, aby se ve třetím kole hlasování hlasovalo hlasovacími lístky, nikoli elektronicky, a Richard Corbett proti této žádosti.

Parlament souhlasil s návrhem předsedy.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 20:51.)

Poslední aktualizace: 10. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí