Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 3. juli 2019 - Strasbourg

28. Valg af næstformænd i Parlamentet (anden valgrunde) (bekendtgørelse af resultatet)
CRE

Formanden bekendtgjorde resultatet af afstemningen:

- Antal deltagere i afstemningen: 679

- Blanke eller ugyldige stemmesedler: 16

- Afgivne stemmer: 663

- Absolut flertal: 332

(Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag) (bilag 2 i protokollen af 3.7.2019)

Stemmefordeling:

Marcel Kolaja: 426 stemmer

Dimitrios Papadimoulis: 401 stemmer

Fabio Massimo Castaldo: 284 stemmer

Zdzisław Krasnodębski: 261 stemmer

Mara Bizzotto: 142 stemmer

Marcel Kolaja og Dimitrios Papadimoulis havde opnået absolut flertal og var derfor valgt til næstformænd. Formanden lykønskede dem med deres valg.

Formanden konstaterede, at det var nødvendigt med en tredje valgrunde for at udfylde den sidste plads.

Formanden foreslog at lade afstemningen om den sidste plads finde sted elektronisk.

Formanden konstaterede, at de kandidater, der ikke var blevet valgt i anden valgrunde, opretholdt deres kandidatur i tredje valgrunde.

Taler: Jan Olbrycht.

Talere: Marco Zanni for ID-Gruppen, der anmodede om, at tredje valgrunde blev afholdt med stemmesedler og ikke elektronisk, og Richard Corbett, der talte imod denne anmodning.

Parlamentet godkendte formandens forslag.

(Mødet afbrudt kl. 20.51.)

Seneste opdatering: 10. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik