Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 3 lipca 2019 r. - Strasburg

28. Wybory wiceprzewodniczących Parlamentu (druga tura głosowania) (ogłoszenie wyników)
CRE

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania:

- liczba głosujących: 679

- głosy nieważne: 16

- oddane głosy: 663

- większość bezwzględna: 332

(Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia) (załącznik 2 protokołu z dnia 3.7.2019)

Wyniki:

Marcel Kolaja: 426 głosów

Dimitrios Papadimoulis: 401 głosów

Fabio Massimo Castaldo: 284 głosy

Zdzisław Krasnodębski: 261 głosów

Mara Bizzotto: 142 głosy

Marcel Kolaja i Dimitrios Papadimoulis otrzymali bezwzględną większość głosów i zostali wybrani na wiceprzewodniczących. Przewodniczący pogratulował nowym wiceprzewodniczącym.

Przewodniczący poinformował, że konieczna jest trzecia tura głosowania w celu obsadzenia ostatniego stanowiska.

Przewodniczący zaproponował przeprowadzenie w tym celu głosowania elektronicznego.

Przewodniczący poinformował, że kandydaci, którzy nie zostali wybrani w drugiej turze głosowania, podtrzymują swoje kandydatury w trzeciej turze.

Głos zabrał Jan Olbrycht.

Głos zabrali Marco Zanni w imieniu grupy ID, z wnioskiem o przeprowadzenie trzeciej tury głosowania z użyciem kart do głosowania zamiast głosowania elektronicznego, i Richard Corbett, przeciwko temu wnioskowi.

Parlament wyraził zgodę na wniosek przewodniczącego.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 20.51.)

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności