Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 3 juli 2019 - Strasbourg

28. Val av parlamentets vice talmän (andra valomgången) (tillkännagivande av resultatet)
CRE

Talmannen tillkännagav valresultatet:

- antal röstdeltagande: 679

- antal blanka eller ogiltiga valsedlar: 16

- antal avgivna röster: 663

- absolut majoritet: 332

(Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll) (bilaga 2 till protokollet av den 3.7.2019)

Rösterna fördelade sig på följande sätt:

Marcel Kolaja: 426 röster

Dimitrios Papadimoulis: 401 röster

Fabio Massimo Castaldo: 284 röster

Zdzisław Krasnodębski: 261 röster

Mara Bizzotto: 142 röster

Marcel Kolaja och Dimitrios Papadimoulis hade fått absolut majoritet och valdes således till vice talmän. Talmannen gratulerade dem till detta.

Talmannen konstaterade att det krävdes en tredje valomgång för att tillsätta den sista platsen.

Talmannen föreslog att den sista platsen skulle tillsättas genom elektronisk omröstning.

Talmannen Konstaterade att de kandidater som inte valts i andra valomgången kvarstod i tredje valomgången.

Talare: Jan Olbrycht.

Talare: Marco Zanni för ID-gruppen, som begärde att den tredje valomgången skulle genomföras genom förfarandet med valsedlar i stället för genom elektronisk omröstning, och Richard Corbett, som motsatte sig denna begäran.

Parlamentet biföll talmannens förslag.

(Sammanträdet avbröts kl. 20.51.)

Senaste uppdatering: 11 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy