Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 3 юли 2019 г. - Страсбург

30. Избор на заместник-председатели на Парламента (трети тур) (обявяване на резултатите)
CRE

Председателят уточни разпоредбите на член 191 от Правилника за дейността.

Пристъпи се към гласуване.

- брой на гласувалите: 441

- празни или недействителни бюлетини: 61

- подадени гласове: 350

(Списъкът с участвалите в гласуването е приложен към настоящия протокол) (приложение 2 от протокола от 3.7.2019 г)

Гласовете се разпределят, както следва:

Fabio Massimo Castaldo: 248 гласа

Zdzisław Krasnodębski: 85 гласа

Mara Bizzotto: 17 гласа

Fabio Massimo Castaldo е избран за заместник председател. Председателят го поздрави за избирането му.

Последно осъвременяване: 10 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност